Vyhlašování právních předpisů měst a obcí

16. 1. 2023 SMO ČR Legislativa

Od 1. ledna 2022 mají města a obce povinnost vyhlašovat své právní předpisy ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Metodické materiály k novému způsobu vyhlašování právních předpisů lze nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra a taktéž na webových stránkách Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů včetně příslušných formulářů a instruktážních videí.

Svaz měst a obcí České republiky