MP/03/2023 – Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – Výpočet výše poplatku připadajícího na jednotlivé poplatníky

13. 1. 2023 MF ČR Legislativa

Dotaz: Může plátce poplatku, kterým je společenství vlastníků jednotek, rozpočítat poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, jehož základem je kapacita soustřeďovacích prostředků, na jednotlivé poplatníky podle velikosti podlahové plochy jejich bytu?