Dotace na oblast prevence kriminality v roce 2023

12. 1. 2023 Zlínský kraj Dotace

Zlínský kraj informuje, že Ministerstvo vnitra zveřejnilo dne 8. 12. 2022 Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023, prostřednictvím něhož mohou být poskytnuty dotace pro kraje a obce (případně dobrovolné svazky obcí) na oblast prevence kriminality.

Zlínský kraj

Podmínky poskytnutí dotace a další upřesňující informace lze nalézt na webu MV ČR v odkazu „O nás – Dotační systém prevence kriminality“ (blíže Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023). Předkládání žádostí o dotaci je možné nejdéle do 15. února 2023 prostřednictvím webové aplikace informačního systému RISPF (je zpřístupněna od 1. 1 2023.

Za účelem poskytnutí informací připravilo dne 9. 1. 2023 Oddělení organizačních činností a neziskového sektoru Odboru KH Krajského úřadu Zlínského kraje pracovní setkání zástupců kraje, Odboru prevence kriminality MVČR, Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje a Probační a mediační služby ČR s místními koordinátory prevence kriminality obcí III. typu a zástupci obcí II. typu. Jeho cílem bylo informovat zejména uvedené zástupce obcí o problematice prevence kriminality v kraji, aktuálních preventivních projektech, o finanční podpoře poskytnuté z Programu prevence kriminality na místní úrovni v předchozím roce a vyhlášení Programu a rovněž mimořádného Programu, vážícího se ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu.