Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu VPS a žádost o dodatečné dotace na úhradu překročených volebních výdajů za rok 2022

4. 1. 2023 MF ČR Ekonomika

Metodické informace k finančnímu vypořádání krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a hlavního města Prahy s kapitolou státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa.