Ohlédnutí za soutěží Vesnice roku 2022

3. 1. 2023 OF 5/2022 Regiony

Ve středočeském Polabí, nedaleko Poděbrad leží obec Kostelní Lhota, letošní držitelka titulu Vesnice roku 2022. Právě zde se počátkem října sešli všichni zástupci obcí, které v soutěži Vesnice roku v Programu obnovy venkova v letošním roce získaly zlatou stuhu krajských vítězů. Přestože bylo sychravo, proběhlo setkání v radostné atmosféře, kterou pro všechny účastníky připravila hostitelská obec.

Vesnice roku

Program obnovy venkova schválila vláda již na počátku devadesátých let minulého století a v jeho rámci se zrodila také soutěž Vesnice roku. K Programu se hlásí více než čtyři tisíce obcí, které mají svůj vlastní dlouhodobý program obnovy, zaměřený nejenom na výstavbu a technický rozvoj obce, ale také na společenský život, práci s mládeží, péči o životní prostředí a spolupráci s místními zemědělskými subjekty.

Srdečná atmosféra setkání představitelů vítězných obcí, zástupců vyhlašovatelů soutěže s občany vyvrcholilo předáním titulu Vesnice roku 2022 starostovi a místostarostce Kostelní Lhoty
Srdečná atmosféra setkání představitelů vítězných obcí, zástupců vyhlašovatelů soutěže s občany vyvrcholilo předáním titulu Vesnice roku 2022 starostovi a místostarostce Kostelní Lhoty

V letošním roce se konal již 26. ročník této soutěže, kterou na dva roky přerušila pandemie coronaviru. Do letošního ročníku soutěže Vesnice roku se přihlásilo celkem 176 obcí. Nejvíce přihlášených bylo z Jihomoravského kraje (20) a vítězná obec získala finanční odměnu formou dotace ve výši 2,6 milionů korun od Ministerstva pro místní rozvoj. Podrobné představení vítězů soutěže bylo v tomto časopise uveřejněno již v zářijovém vydání. Dnes přinášíme charakteristické údaje vítězných obcí v tabulce, kde je možné vzájemně porovnat jejich velikost, počet obyvatel, lidnatost, ale také celkové a daňové příjmy v přepočtu na jednoho obyvatele. Data vychází z údajů obcí za rok 2021.

Tab. 1. Charakteristické údaje vítězných obcí
Kraj Vesnice roku Počet obyvatel Rozloha (km2) Hustota osídlení (obyv./km2) Příjmy celkem (mil. Kč) Daňové příjmy (mil. Kč) Daňové příjmy na obyvatele (Kč)
Středočeský Kostelní Lhota 875 8,66 101 26,3 17,8 20 342
Jihočeský Albrechtice nad Vltavou 972 36,72 26 37,5 19,4 19 958
Plzeňský Kařez 692 5,87 120 41,9 10,9 15 751
Karlovarský Velká Hleďsebe 2 375 4,56 520 60,0 38,1 16 042
Ústecký Lukavec 360 3,35 107 9,8 5,7 15 833
Liberecký Poniklá 1 111 13,76 81 35,3 18,3 16 471
Královéhradecký Žďár nad Metují 668 8,16 82 17,8 10,75 16 092
Pardubický Biskupice 459 11,1 41 14,9 8,1 17 647
Vysočina Třeštice 167 7,02 24 10,2 2,9 17 375
Jihomoravský Kostelec 894 5,3 168 23,4 13,9 15 548
Olomoucký Slatinice 1 565 7,78 201 40,1 26,9 17 235
Zlínský Zašová 3017 22,17 133 81,5 52,0 17 235
Moravskoslezský Závada 605 5,27 115 14,5 7,9 13 057

Celostátním vítězem a držitelem Zelené stuhy České republiky 2022 se stala obec Dolní Město na Havlíčkobrodsku. Víska s více než 900 obyvateli získala poukaz na čerpání dotace až do výše 1 mil. Kč od Ministerstva pro životní prostředí. Byla oceněna za mimořádný, vyvážený a příkladný přístup obce a občanů ke zlepšení životního prostředí a péči o kulturní dědictví.

Titul Oranžová stuha České republiky roku 2022 získala obec Mažice z Jihočeského kraje. Nejmenší finalista letošní soutěže má jen 127 obyvatel a získává dotaci ve výši 900 tis. Kč od Ministerstva zemědělství. Obec je vzácnou ukázkou zapojení velké většiny obyvatel do veřejného dění a zapojením odborníků do obnovy krajiny.