Státní závěrečný účet územních rozpočtů za rok 2021

2. 1. 2023 MF ČR Ekonomika

Souhrnná zpráva o výsledcích rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti zpracovaná jako součást státního závěrečného účtu České republiky za rok 2021 (dle ustanovení § 29 odst. 3 rozpočtových pravidel) včetně podrobných číselných údajů.