Subjekty a podmínky zastropování cen energií

20. 12. 2022 SMO ČR Ostatní

Přinášíme krátké informativní sdělení týkající se kategorizace subjektů majících nárok na Vládou ČR stanovené maximální ceny energií pro rok 2023 a podmínkách pro uplatnění tohoto nároku.

Svaz měst a obcí České republiky