Knihovna roku

14. 12. 2022 OF 5/2022 Regiony

Ministr kultury Martin Baxa předal počátkem října v Zrcadlové kapli Klementina ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2022“. Knihovnou roku 2022 v kategorii „základní knihovna“ se stala Místní veřejná knihovna v Praze-Dolních Chabrech. Zvláštní ocenění získaly Knihovna Smrčná z kraje Vysočina a Knihovna městyse Choltice z Pardubického kraje.

Svaz měst a obcí ČR Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Ministerstvo kultury

Hlavní cenu v kategorii „informační počin“ získala Národní knihovna České republiky za vydání publikace „Jak řídit knihovnu: příručka pro začínající vedoucí/ředitele knihoven“. Zvláštní ocenění v této kategorii získal projekt Městské knihovny Litomyšl „TA BOŽENA!“.

Místní veřejná knihovna Praha-Dolní Chabry je komunitní knihovnou, která je součástí kulturního centra Chaberský dvůr a podílí se aktivně na životě v místní části. Díky skvělé knihovnici Aleně Wachtlové, byla knihovna velmi aktivní i během covidové pandemie, kdy pořídila pro čtenáře venkovní výdejovou schránku a bibliobox na vracení knih a pomáhala s registrací k očkování/tiskem certifikátů. Data pro srovnání – počet obyvatel 5036, čtenářů 506, návštěvníků 6810, výpůjček 10 357 a velikost knihovního fondu 7447.

Místní veřejná knihovna Praha-Dolní Chabry
Místní veřejná knihovna Praha-Dolní Chabry

Ocenění „Městská knihovna roku 2022“, které uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Svaz měst a obcí ČR, získala Městská knihovna Frýdek-Místek z Moravskoslezského kraje. Na druhém místě se umístila Městská knihovna Valašské Meziříčí ze Zlínského kraje, na třetím místě byla Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice z Plzeňského kraje. Ceny předal předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků Roman Giebisch a výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Radka Vladyková.

Městská knihovna Frýdek-Místek
Městská knihovna Frýdek-Místek

Městská knihovna Frýdek-Místek poskytuje širokou škálu služeb pro obyvatele více než padesátitisícového města. Od roku 2022 působí v nových, rozšířených prostorách, nabízí nové učebny, kluby, ale také velkou relaxační terasu. Aktivity knihovny postihují všechny věkové kategorie občanů města a spolupráce probíhá s téměř všemi volnočasovými organizacemi ve městě. Prostory knihovny mohou využívat různé organizace pro kulturní nebo vzdělávací aktivity.