Péči o nově vysazené stromy chce Středočeský kraj podporovat i v příštím roce

9. 12. 2022 Středočeský kraj Dotace

I v příštím roce by měly mít středočeské obce možnost získat z rozpočtu kraje dary na výsadbu stromů, respektive na následnou péči o nově vysazené stromy. Radní se dnes seznámili s návrhem pravidel pro jejich poskytování. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu je stejně jako letos 2 miliony korun. Konečné slovo bude mít zastupitelstvo.

Středočeský kraj

„Pokud města a obce vysázely stromy z národních zdrojů, mohou u nás žádat až patnáct set korun na jejich následnou péči. Fond od příštího roku přechází z odboru dotačních projektů na odbor životního prostředí pod upraveným názvem Výsadba stromů,“ vysvětlila radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Cílem programu je přispět ke zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory následné péče o vysazené stromy. Jde například o výchovný řez, pravidelnou zálivku nebo opravy či výměny podpůrných kůlů, kotvení a podobně. „Tato péče přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Maximální výše požadovaného a poskytnutého daru je určena násobkem počtu vysazených stromů v rámci projektu a částky 1500 Kč na jeden vysazený strom,“ doplnila radní.

Dar lze podle Pravidel 2023 poskytnout obci na nezpůsobilé výdaje projektu. Současně musí být tento projekt spolufinancován z jiných veřejných zdrojů. Pravidla budou po schválení Zastupitelstvem kraje vyhlášena hejtmankou a zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na úřední desce Středočeského kraje od 13. 2. 2023 do 15. 12. 2023.