Kraj připravuje další projekty vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov ve svém vlastnictví

5. 12. 2022 Kraj Vysočina Energetika

Rada Kraje Vysočina schválila tři projekty na umístění fotovoltaických elektráren a dva projekty na zateplení veřejných budov k projektové přípravě. Nejblíže k realizaci má projekt Domova mládeže Střední uměleckoprůmyslové školy v Heleníně za 150 milionů korun, další čtyři budou následovat. Celkové odhadované realizační náklady na připravované akce jsou 650 milionů korun s možnou dotací až 50 % z Operačního programu Životní prostředí.

Kraj Vysočina