Středočeský kraj uzavřel memorandum k přípravě přivaděče vody v koridoru plánované dálnice D3

2. 12. 2022 Středočeský kraj Regiony

Středočeský kraj uzavřel memorandum v souvislosti s přípravou stavby přivaděče vody v koridoru plánované dálnice D3. Vodárenská soustava má zajistit zásobování vodou pro potřeby objektů dálnice D3 a přilehlých měst a obcí.

Středočeský kraj

„Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci budoucí spolupráce při přípravě vodovodního přivaděče D3“ mezi Středočeským krajem, společností VODA Želivka, dobrovolným svazkem obcí Vodovodní přivaděč Javorník–Benešov a Posázavským vodovodem – dobrovolným svazkem obcí na Krajském úřadu podepsali zástupci zainteresovaných stran.

„Stavba je důležitá z hlediska zajištění pitné vody pro jižní část Středočeského kraje. Podpisem memoranda jsme se zavázali k tomu, že budeme i nadále podporovat projektovou a inženýrskou přípravu vyvolané investice, která souvisí s vodovodním přivaděčem v koridoru dálnice D3. V současné době se zpracovává projektová dokumentace do fáze územního řízení, měla by být dokončena zhruba v polovině roku 2023,“ uvedla krajská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková). Středočeský kraj bude projektové a inženýrské přípravy staveb v celkové hodnotě cca 55,4 mil. Kč financovat ze svého rozpočtu v letech 2023 až 2029. Nový vodovod má kopírovat trasu budoucí dálnice D3. Náklady jsou odhadovány na jednu miliardu korun. Součástí stavby je 64,5 kilometru vodovodních řadů včetně čtyř vodojemů a čtyř čerpacích stanic.

Středočeský kraj se podílí na přípravě vodovodního přivaděče vedeného v souběhu s budoucí dálnicí D3 na území Středočeského kraje, který propojí stávající vodárenské soustavy skupinového vodovodu Javorník – Benešov a Posázavského skupinového vodovodu napojeného na vodárenský systém Želivka. Zdrojem pitné vody pro tyto skupinové vodovody je štolový přivaděč Želivka, který je ve vlastnictví společnosti VODA Želivka, a. s. Středočeský kraj se zavázal k zajištění zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby Vodovodního přivaděče v koridoru dálnice D3, včetně související investorské přípravy, ale i zajištění zpracování projektové dokumentace do fáze stavebního povolení a inženýrské a projektové činnosti související s vyvolanými investicemi na uvedených skupinových vodovodech.