Kraj Vysočina chystá aktualizaci Zásad územního rozvoje, jedinou úpravou je vymezení koridoru pro VRT

25. 11. 2022 Kraj Vysočina Územní plánování

Kraj Vysočina do konce letošního roku zadá zpracování v pořadí 10. aktualizace zásad územního rozvoje. Požadavek na změnu Zásad doručila Správa železnic, s. o. Do závazného dokumentu bude zapracován návrh trasy vymezený na základě studie proveditelnosti „VRT Praha–Brno–Břeclav“, která byla schválena Centrální komisí Ministerstva dopravy v lednu letošního roku. Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek informoval, že jde o variantu, která počítá s přímým napojením nové železnice na krajskou Jihlavu.

Kraj Vysočina

„Předpokládáme, že dokumentace bude zhotovitelem předána do konce roku 2023. Příští rok na jaře bychom chtěli uskutečnit setkání s obcemi, jichž se záměr dotýká, na které by měli přijít také zástupci Správy železnic a ministerstva dopravy. O účast jsem požádal dopisem rovněž ministra dopravy Martina Kupku,“ doplnil Vítězslav Schrek.

Trasa VRT vede mezi Prahou a Brnem kolem Jihlavy. Schválená studie proveditelnosti počítá se stavbou terminálu v Jihlavě – Pávově. Dopravní obsluha Kraje Vysočina bude dále zajištěna prostřednictvím propojení mezi VRT a konvenční sítí u Světlé nad Sázavou a u Velké Bíteše. Nově by do ZUR měla být zanesená trasa VRT mezi Novou Vsí u Světlé nad Sázavou a Blízkovem u Měřína.