Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří

26. 10. 2022 OF 4/2022 Regiony

Celkem 88 projektů z měst a obcí z celé České republiky soutěžilo o cenu Komunální projekt roku 2022. Soutěž, která se koná od roku 2015 má devět kategorií a vítěz v každé z nich získává odměnu 20, a celkový vítěz 30 tisíc korun.

Komunální projekt roku 2022

Vyhlašovatelem soutěže je vydavatelství ProfilPress a časopis Moderní obec. Celkovým vítězem letošního ročníku se stal projekt Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří, které je postavené v pasivním energetickém standardu a vzniklo podle principu udržitelnosti modernizací a dostavbou původního kulturního domu. Projekt je nejenom dokonalým příkladem řešení energetické úspornosti budov, ale stalo se přirozeným střediskem setkávání obyvatel napříč generacemi, a to při zachování genia loci – ducha místa s prvky původního kulturního domu. „Na kulturní centrum v nízkoenergetické budově, kde je mimo jiné inteligentní klimatizace, vlastní fotovoltaika a systém zadržování a využívání dešťové vody, jsme pyšní. Vznikly prostory pro workshopy, veřejná setkání či konference, objekt je plně využíván a vyřešilo se i veřejné prostranství před budovou,“ řekl starosta města Štefan Drozd.

Záštitu nad soutěží má místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který také předal Cenu ministra pro místní rozvoj za projekt Dům dětí a mládeže, Areál Perla 01 v Ústí nad Orlicí. Nová stavba vznikla revitalizací průmyslového brownfieldu někdejší textilky. V třípodlažní podsklepené budově se nachází moderní učebny, tělocvična, lezecká stěna, taneční sál, keramická dílna a nahrávací studio. „Je to skvělý objekt. Třeba zelená střecha slouží zároveň jako zastíněná relaxační plocha. Dešťovka se zachytává do retenční nádrže a využíváme ji k zalévání zeleně. Budova je bezbariérová, vybavená klimatizací a nuceným větráním s rekuperací,“ uvedl starosta města Petr Hájek.

Podrobněji viz www.komunalniprojektroku.cz.

Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří
Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří
Dům dětí a mládeže, Areál Perla 01 v Ústí nad Orlicí
Dům dětí a mládeže, Areál Perla 01 v Ústí nad Orlicí