Úřad uložil hlavnímu městu Praze pokutu převyšující 2,6 milionu korun za protisoutěžní loterijní vyhlášky

21. 10. 2022 ÚOHS Regiony

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím hlavnímu městu Praze pokutu ve výši 2 679 000 korun za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s loterijními vyhláškami. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

ÚOHS

Hlavní město se dopustilo porušení § 19a odst. 1 zákona, který orgánům veřejné moci zapovídá zvýhodňovat některé soutěžitele. Ve své regulaci loterií, sázkových a hazardních her Praha v období od 1. 12. 2012 do 20. 12. 2018 vymezovala konkrétní adresní místa pro provozování těchto her, aniž by tato místa byla vybrána na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií.

Podle Úřadu uvedeným jednáním došlo na území hlavního města Prahy k narušení hospodářské soutěže na trhu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her/hazardních her a v období od 1. 12. 2012 do 31. 12. 2016 rovněž k narušení soutěže na trhu provozování heren, kasin, restaurací a dalších podniků určených k sázkovým hrám, loteriím a podobným hrám.

Úřad v současné době vede také další správní řízení s hlavním městem Prahou, které se týká možného narušení hospodářské soutěže v důsledku pokračující regulace hazardních her obecně závaznými vyhláškami v období od konce roku 2018 do října 2021, kdy bylo toto řízení zahájeno.

Správní soudy i Ústavní soud České republiky v nedávné době definitivně potvrdily možnost zásahů ÚOHS proti diskriminačnímu jednání orgánů veřejné moci při vydávání obecně závazných vyhlášek, včetně toho, že v případě měst, obcí a krajů se nejedná o zásah do práva na samosprávu.

Martin Švanda