Česko patří v pokrytí vysokorychlostním internetem mezi nejhorší v Evropě

27. 5. 2022 Insighters Veřejná správa online

Česká republika má jedno z nejnižších pokrytí vysokorychlostního internetu v Evropě. Situaci má vylepšit nová dotační výzva z Národního plánu obnovy, kterou v dubnu letošního roku vypsalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Na zavedení rychlejšího internetu je připraveno 2,85 miliardy korun.

Pouze 33 % oblastí v České republice je pokryto vysokorychlostním internetem, který umožňuje stahovat data gigabitovou rychlostí. Česko se tak umístilo až na 28. místě z 31 evropských zemí, které v rámci studie Broadband Coverage in Europe 2020 vytvořila pro Evropskou komisi společnost IHS Markit. První místo v žebříčku obsadila Malta (100 % pokrytí), za ní se umístilo Lucembursko (95 % pokrytí) a Dánsko (93 % pokrytí). Nejhůře naopak dopadlo Řecko (10 % pokrytí).

Česká republika je na tom v pokrytí výrazně hůře, než je průměr Evropské unie (59,9 %). Zaostává také za Slovenskem, které vysokorychlostním internetem pokrývá zhruba polovinu země.

Pokrytí vysokorychlostním internetem v Evropě 2020
Pokrytí vysokorychlostním internetem v Evropě 2020

Vysokorychlostní internet je důležitý pro socioekonomický rozvoj zaostalejších regionů. To se ukázalo například během nedávných lockdownů, kdy stát omezil pohyb obyvatel, a řada lidí potřebovala k práci z domu kvalitní internetové připojení. Své o tom ví i v zahraničí. Například ve Švédsku odhadují, že díky zavedení internetu na vesnice vzrostlo HDP země mezi roky 2002 a 2016 o desítky miliard eur.

Nejhorší internet mají lidé v horských a pohraničních oblastech

Nelichotivou situaci má v České republice zlepšit nová dotační výzva na podporu zavádění vysokokapacitních sítí elektronických komunikací z Národního plánu obnovy, pro kterou vyhradilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 2,85 miliardy korun.

„Ty mají sloužit k zavedení rychlejšího internetu do tzv. bílých míst, tedy oblastí, které jsou na tom z pohledu rychlosti internetu nejhůře. Mezi taková místa patří zejména pohraniční oblasti jako Jesenicko, Moravskoslezské Beskydy nebo Šluknovský výběžek,“ říká Jiří Kvíz, ředitel společnosti enovation, která je lídrem v oblasti dotačního poradenství a v minulosti se v České republice podílela na přípravě většiny úspěšných projektů v oblasti vysokorychlostního internetu.

Žadatelé o dotaci mají na těchto místech zajistit vybudování kompletní síťové infrastruktury. Cílem dotační výzvy je zvýšit pokrytí bílých míst technologií, která uživatelům umožní stahovat rychlostí alespoň 1 Gb/s a nahrávat rychlostí 200 Mb/s. Tyto oblasti lze rozdělit na 3 základní kategorie – na místa, kde internet aktuálně vůbec není, na oblasti s rychlostí internetu do 30 Mb/s a na místa s rychlostí internetu od 30 do 100 Mb/s.

Výzva z Národního plánu obnovy je otevřena pro malé, střední i velké podniky. Míra podpory bude činit 80 % z celkových způsobilých výdajů. Na jeden projekt bude možné získat dotaci od 0,5 milionu do 230 milionů korun.

„V České republice může dle našich odhadů žádat o dotaci asi 400 subjektů, které jsou pro budování infrastruktury uzpůsobilé. Z částí z nich aktuálně spolupracujeme na zpracování žádostí, které se musí podat nejpozději 31. srpna letošního roku. Fyzické dokončení všech projektů pak musí proběhnout do konce roku 2025. Aktuálně evidujeme zájem o projekty takřka ve všech dostupných oblastech,“ dodává Jiří Kvíz ze společnosti enovation.

David Vondra