Obliba systému umožňující získat zdravotnickou dokumentaci pacienta na jeden klik loni rekordně vzrostla

12. 4. 2022 EMC Veřejná správa online

Více než 3 miliony transakcí při výměně zdravotnických informací a přes 120 tisíc vyhledaných zdravotnických dokumentací pacientů z jiného zdravotnického zařízení zaznamenala v uplynulém roce nejrozsáhlejší tuzemská výměnná síť pacientských informací eMeDocS (exchange Medical Documents System). Tento systém, provozovaný a garantovaný Krajem Vysočina, tak dosáhl stoprocentního meziročního nárůstu a stal se dalším z příkladů, jak může elektronizace zdravotnictví významně přispět k záchraně životů a efektivitě léčby. Technickou stránku projektu zajišťuje společnost ICZ.

Projekt eMeDocS (exchange Medical Documents System) buduje, rozšiřuje a udržuje komunikační infrastrukturu pro bezpečnou a důvěryhodnou výměnu zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v rámci zdravotnického systému České republiky. Ošetřující lékař v nemocnici nebo lékař zdravotnické záchranné služby v sanitce díky němu vidí na jeden klik všechny dostupné zdravotnické informace daného pacienta ze všech zapojených nemocnic.

„Lékaři tak mohou díky snadnému přístupu ke zdravotnické dokumentaci mnohem efektivněji volit léčebný proces či zkrátit kritický čas potřebný pro záchranu pacientů,“ říká zástupce Nemocnice Jihlava a náměstek pro informatiku a kybernetickou bezpečnost David Zažímal a doplňuje: „Zejména novinka v podobě přístupu ke všem požadovaným datům na pouhé jedno kliknutí mnohonásobně navýšila využívání tohoto systému, který stáhne externí dokumentaci ze všech zapojených zdravotnických zařízení a sestaví ji během jedné až dvou sekund.“

Vytvořené prostředí umožňuje propojení naprosto rozdílných informačních systémů. Řešení je nezávislé na koncovém uživateli a soustředí se zejména na způsob předání informace pomocí národních či mezinárodních datových standardů.

„Systém navíc přináší i výhody pro samotné pacienty. Projekt je propojen s Portálem občana a umožňuje občanovi si jeho prostřednictvím stáhnout třeba hospitalizační zprávu z nemocnice,“ dodává Michal Schmidt, produktový manažer společnosti ICZ a.s., která zajišťuje technickou stránku projektu.

Samotný rozvoj systému eMeDocS pak probíhá v úzké spolupráci nejen mezi Krajem Vysočina a jeho zhotovitelem, tedy společností ICZ, ale zejména díky aktivnímu zapojení zúčastněných zdravotnických subjektů. Online semináře, který proběhl na konci března 2022, se zúčastnilo kromě Nemocnice Jihlava více než 30 dalších nemocnic a 5 zdravotnických záchranných služeb z celkem pěti krajů ČR.

Na první seminář budou navazovat další odborné dílčí konference tak, aby se připravily aktivity na další rozvoj systému. Krajský úřad Kraje Vysočina touto aktivitou zastřešuje infrastrukturní síť pro sdílení a výměnu zdravotnické dokumentace pro další 4 kraje (Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Liberecký kraj a Karlovarský kraj).

Václav Kotyk