Geodetické značky pro mobilní mapování v Olomouckém kraji někdo ničí, lidi vystrašilo i noční snímkování Havířova

4. 4. 2022 Lesensky.cz Ostatní

Desítky geodetických značek na silnicích v Olomouckém kraji, které jsou nezbytné pro aktuálně probíhající mapování komunikací, někdo přemaloval černou barvou a bude proto nutné je znovu nakreslit a zaměřit. Může jít o dílo vandala, nebo i strach ze značení potenciálních vojenských cílů související se situací na Ukrajině. Podobně totiž lidi nedávno vystrašilo například i noční letecké snímkování města Havířova.

Brněnská společnost TopGis má v následujících týdnech v plánu pomocí auta vybaveného speciálními kamerami zmapovat silnice druhé a třetí třídy v Olomouckém kraji. Pořízení snímků komunikací je součástí projektu vytvoření digitálně technické mapy kraje. Samotnému mobilnímu mapování předchází umístění takzvaných vlícovacích a kontrolních bodů – značek na silnici, které musí následně zaměřit geodet.

„Jedná se o geodetický bod, který nám po pořízení snímků všech komunikací umožní vytvořit podklad pro následné polohově přesné mapování. Tyto značky, jejichž poškození je trestným činem a bez nichž nelze přesné mapování správně provést, však začal někdo systematicky zamalovávat černou barvou. Takto znehodnocených značek je již několik desítek, přičemž bude nutné je znovu na silnice nejen namalovat, ale rovněž i následně zaměřit,“ uvedla výkonná ředitelka společnosti TopGis Drahomíra Zedníčková.

Vytvoření a zaměření takového bodu geodetem vychází až na tisíc korun. Pachateli hrozí nejen pokuta, ale také až dvouletý trest. Podle aktuálních dohadů může jít o dílo jednoho i více vandalů, ale i dopad současné války na Ukrajině a s ní související strach z označování potenciálních vojenských cílů. „V posledních letech jsme se s podobným rozsahem zničených značek nesetkali. Případné obavy občanů chápeme, rádi bychom však vysvětlili, že je to nutná součást naší práce, bez které nejsme schopni odevzdat kvalitní dílo,“ řekla výkonná ředitelka společnosti.

Pokud policie pachatele neobjeví, lze jen spekulovat, co za poškozováním značek stojí. V minulých týdnech ale vliv války na Ukrajině na smýšlení lidí TopGis pocítil při nočním leteckém termálním snímkování Havířova. „Standardně na průlet letadla nad zástavbou v nočních hodinách negativně reagují řádově jednotky lidí. To poslední na začátku března vyvolalo desítky reakcí jak prostřednictvím telefonu, tak i e-mailem a na sociálních sítích,“ popsala Drahomíra Zedníčková. TopGis přitom figuruje pouze v roli dodavatele geografických dat pro strategii města k adaptaci na změnu klimatu, jejíž opatření budou spolufinancována ze zdrojů Evropské unie.

O společnosti TopGis
Brněnská společnost TopGis působí na trhu od roku 2009 a je lídrem v oboru geodézie, mapování a webových mapových služeb. Vlastní všechny podstatné technologie – letadla, kamerové a laserové senzory či mapovací automobily – a její tým tvoří pět desítek zkušených odborníků v GIS a SW oboru. Společnost je tvůrcem nejdetailnější aktualizované ortofotomapy České republiky a dlouhodobým dodavatelem mapových podkladů pro Seznam.cz. Prostřednictvím webového portálu GisOnline.cz umožňuje náhled do katastru nemovitostí, pasporty, analýzy či přesná měření.

Martin Bořil