Ambasadorem kvality ČR je město Hranice

1. 4. 2022 OF 1/2022 Ostatní

Česká společnost pro jakost je uznávaným vzdělávacím centrem a autoritou v oblasti systémů managementu. Jejím posláním je také oceňovat organizace, které kvalitu šíří, kvalitou žijí a aktivně se zasazují o její implementaci. Každoročně uděluje prestižní tituly organizacím a jednotlivcům tituly v oblasti kvality, společenské odpovědnosti a inovací.

Ambasador kvality České republiky

Předání ocenění za rok 2021 proběhlo on-line v prosinci loňského roku, slavnostní předávání se uskuteční v dubnu letošního roku. Předsedkyně České společnosti pro jakost Elena Stibůrková uvedla: „Jsme velice potěšeni, že i navzdory nepříznivým okolnostem jsou organizace, které si drží vysoký standard řízení a kvalitu vnímají jako svoji konkurenční výhodu. Dávají tak dalším subjektům příklad hodný následování a důvod k optimismu.“

Titul Ambasador kvality se uděluje v samostatně v podnikatelském a ve veřejném sektoru. Cena je určená organizacím bez rozdílu velikosti, které nejen nadstandardně dbají o zajištění kvality svých produktů a služeb, ale které se navíc chovají odpovědně a aktivně napomáhají šíření a propagaci kvality.

Vítězem ceny v podnikatelském sektoru a nositelem titulu Ambasador kvality České republiky se stala pro rok 2021 společnost Kaufland Česká republika, v. o. s., která provozuje maloobchodní řetězec.

Vítězem soutěže Ambasador kvality ve veřejném sektoru pro rok 2021 se stalo
město Hranice. Na snímku při převzetí ocenění zleva Elena Stibůrková,
předsedkyně ČSJ, Jiří Kudláček, starosta města, Vladimír Vyplelík, tajemník MÚ
a David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
MV ČR.
Vítězem soutěže Ambasador kvality ve veřejném sektoru pro rok 2021 se stalo město Hranice. Na snímku při převzetí ocenění zleva Elena Stibůrková, předsedkyně ČSJ, Jiří Kudláček, starosta města, Vladimír Vyplelík, tajemník MÚ a David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR.

Vítězem ceny ve veřejném sektoru a nositelem titulu Ambasador kvality České republiky se stalo město Hranice z Olomouckého kraje. Město se umístilo již v roce 2020 na druhém místě v této soutěži. Hodnotitelé tentokrát zejména pozitivně vnímali především intenzivní oboustrannou komunikaci radnice s občany a flexibilní reakci na jejich potřeby. Úřad cílí svoje aktivity do oblasti „smart city“ s velkým důrazem na ochranu životního prostředí. Odpovědní pracovníci se navíc osobně podílejí na projektech, díky nimž dochází ke sdílení zkušeností a nástrojů řízení kvality. Vystupují na konferencích a jsou zapojeni do benchmarkingových aktivit, aby své know-how předávali dále.

Na druhém místě v sektoru soutěže určenému pro veřejnou správu se umístil Krajský úřad Jihomoravského kraje. Hodnotitelé ocenili systematický přístup v oblastech kvality a společenské odpovědnosti a zapojení pracovníků úřadu do projektů zlepšování včetně využívání modelu EFQM.

Soutěžící ve veřejném sektoru vyplní speciální dotazník, který posléze odborní hodnotitelé důkladně projdou a obodují. Pokud účastník překročí osmdesátiprocentní hranici, postoupí do dalšího kola, kde už probíhá hodnocení na místě – v úřadu a připomíná audit. Hledí se nejen na dokumentaci, přednáškovou a další odbornou činnost zaměstnanců úřadu, ale prověřuje se především efektivita procesů, jejich nastavení, hodnotí se komunikace s občany, způsob vyhodnocování podnětů, zaměřuje se na projekty zlepšování a inovací.

Cena za návrat do života je udělována organizacím, které významným způsobem přispívají k návratu duševně či tělesně postižených lidí do běžného pracovního a rodinného života. Cenu získala obecně prospěšná společnost Centrum Paraple, o. p. s.

Česká společnost pro jakost dále ocenila řadu osobností a studentských kolektivů – blíže viz www.csq.cz.

Česká společnosti pro jakost, z. s.
Česká společnost pro jakost Je spolek sdružující široké spektrum osob a organizací působících v různých oblastech systémů managementu kvality. Poskytuje komplexní služby v oblasti systémů managementu a nástrojů managementu kvality. Zabývá se rovněž vzdělávací, certifikační a publikační činností. Organizuje a vyhlašuje mj. prestižní ocenění kvality Ambasador kvality ČR, Manažer kvality roku a další ocenění v oblasti kvality a společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Spravuje značku CZECH MADE, která patří do soustavy značek národního programu Česká kvalita. Posláním ČSJ je šířit, prosazovat do praxe i povědomí veřejnosti myšlenky kvality jako jednoho z nástrojů a udržitelného růstu ekonomiky.