Zlatý erb 2022 bude „ročníkem služeb“

25. 3. 2022 OF 1/2022 Veřejná správa online

Tradiční a oblíbená soutěž Zlatý erb, jejímž spolupořadatelem je společnost Triada, pro rok 2022 výrazně inovovala hodnotící kritéria s důrazem na uživatelskou přívětivost a informační hodnotu pro občany a návštěvníky obce.

Zlatý erb

Letos probíhá už 24. ročník, na který se účastníci mohli přihlašovat od 18. ledna. Minulý ročník se konal v rámci konference ISSS v posunutém zářijovém termínu, což přináší několik zásadních změn v pravidlech soutěže. Mediálními partnery soutěže jsou časopis OBEC & finance a internetový Deník veřejné správy.

Letošní ročník se zaměřuje zejména na služby pro veřejnost. Zlatý erb 2022 tak získal přídomek „ZE 2022 – ročník služeb“.

„Ročník Zlatý erb 2022 bude výjimečný tím, že po určité vnitřní diskuzi v předchozích dvou až třech ročnících jsme se odhodlali k radikálnímu kroku a pravidla soutěže, zejména v krajských kolech, jsme se rozhodli velmi výrazně přepracovat. Stalo se tak po dosti široké debatě, včetně projednání v IT komisi krajů na sklonu roku 2021,“ přibližuje letošní ročník Tomáš Holenda, ředitel soutěže Zlatý erb a předseda celostátní poroty.

Foto z vyhlášení výsledků soutěže Zlatý erb 2021 v Senátu Parlamentu ČR
Foto z vyhlášení výsledků soutěže Zlatý erb 2021 v Senátu Parlamentu ČR

Inovace pravidel

Hodnocení krajských kol proběhne formou jednoduše formulovaných a lehce vyhodnotitelných otázek. Organizátoři pozměnili kritéria, která byla čistě subjektivní – jde například o výtvarné zpracování webových stránek obce. Porotci se tak budou moci více soustředit na objektivnější prvky webů jako například na to, jak je snadné nalézt potřebné informace o životních situacích.

Úpravami prošla krajská kola i kolo celostátní, v obou případech se sjednotila a inovovala pravidla. Ta organizátoři upravili po konzultacích s představiteli krajů a podkladový materiál projednali na listopadovém setkání komise informatiky krajů. Zástupci krajů často zmiňovali, že hodnocený web by měl být plně responzivní a uživatelsky přívětivý. Důležitá je i informovanost občanů prostřednictvím pravidelné elektronické komunikace (maily, SMS).

„K nejvýznačnější změně došlo v krajských kolech. Zrušili jsme možnost, aby kraje hodnotily podle dvou variant hodnocení. Dříve bylo možno hodnotit podle varianty s hodnocením velmi detailním a časově pro porotce náročným, ale také podle varianty jednodušší, která žel byla dosti závislá na subjektivním hodnocení porotců. Pro „ZE 2022 – ročník služeb“ jsme stanovili jednotná kritéria pro hodnocení ve všech krajích, čímž se nejenom sjednotí hodnocení webů, ale vzrostou nároky na webové stránky z pohledu jejich přínosu pro informovanost občanů a uživatelů,“ upřesňuje změny pravidel Tomáš Holenda.

Podpora elektronizace veřejné správy

Soutěž Zlatý erb chce podporovat modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje ICT technologií a služeb, poskytovaných veřejnosti s využitím internetu a ostatních elektronických médií. Zlatý erb tak významně přispívá nejenom k vyšší úrovni informovanosti obyvatelstva, ale i ke komplexnímu růstu kvality života ve městech a obcích České republiky.