Časopis Obec a finance 1/2022

2. 3. 2022 DVS Ostatní

Vychází první číslo letošního ročníku Obec a finance, které přináší na základě programového prohlášení nové vlády výběr ze schválených cílů pro oblast veřejných financí, veřejné správy, životního prostředí a regionálního rozvoje. Z oblasti ekonomiky je v časopise několik článků, které mají vztah k zákonu o rozpočtovém určení daní. V návaznosti na nedávnou konferenci o potenciálu místní ekonomiky se hodnotí vývoj a význam systému RUD včetně možností dalších úprav.

Další text porovnává největší města v ČR a rozdíly v jejich financování. Třetí článek s názvem „Obce je třeba ke spolupráci uplatit“ je inspirací nejen pro meziobecní spolupráci, ale i pro jejich větší daňovou autonomii. Přinášíme rovněž zprávu o možnostech uplatnění podpory z Norských fondů a samostatná analýza je věnována pontenciálu daně z nemovitých věcí a možnostem jejího využití k zvýšení příjmů obcí a měst.

Z ekonomických textů stojí za přečtení odvětvová struktura výdajů obcí podle velikostních skupin. Zajímavý text se zaměřuje na benchmarking obcí s rozšířenou působností, který umožňuje nejenom porovnávat řadu informací, ale i pro obce je motivací pro řadu přínosných opatření.

Z legislativní oblasti je zde zajímavé posouzení otázky – kdo je úředníkem a kdo „běžným“ zaměstnancem místní správy. Nalezneme zde rovněž zamyšlení nad změnami společné zemědělské politiky EU a jejími dopady do zájmů obcí a měst, zejména z pohledu hospodaření v lesích. Z oblasti IT jsou zde články o kotrmelcích v pravidlech spisové služby, o nárocích na poskytování služeb a zejména o novém ročníku soutěže Zlatý erb.

Dále výtisk obsahuje pravidelné rubriky – Zprávy Ministerstva financí, Informace z Ministerstva pro místní rozvoj, Odpovědi na dotazy, Obec účtuje i zpravodajství ze Svazu měst a obcí i Sdružení místních samospráv.