Dny teplárenství a energetiky 2022: Transformace probíhá v těžkém prostředí

25. 2. 2022 Teplárenské sdružení České republiky Ostatní

I přesto, že se podařilo nastavit mechanismus Modernizačního fondu a parlament schválil novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, což je v oboru obrovské penzum práce, jde stále teplárnám o prostou existenci. Podle Mirka Topolánka, nového předsedy výkonné rady Teplárenského sdružení ČR, je nynější prostředí v energetice devastující. Jaké procesy je třeba urychleně podpořit? I to bude tématem letošní dubnové konference Dny teplárenství a energetiky.

Dny teplárenství a energetiky

Za zajímavý úspěch lze označit fakt, že do taxonomie byl zahrnut i plyn. Podmínky jsou tvrdé, bude těžké je splnit, ale náznak určitého řešení tu je. Obrovský tlak nejen na obor teplárenství, ale na celou energetiku a potažmo průmysl, vyvíjí giganticky rostoucí cena energií strategických surovin a povolenek.

„Pokud budou stávající podmínky pokračovat a nepodaří se nastartovat přechodnou transformační podporu tepláren, což je fakticky vratka větší části nákladů na povolenky, bude to pro příští rok znamenat nárůst cen tepla, na který nechci ani myslet,“ konstatuje Mirek Topolánek, který nynější prostředí v energetice považuje za devastační.

Obavy ekologických aktivistů, že by vracení části nákladů na povolenky zpět do oboru bylo podporou uhlí, jsou podle něj liché. „Chtěl bych zdůraznit, že vratka nákladů na povolenky není podpora uhlí. Její poskytnutí je naopak podmíněno odchodem od uhlí do roku 2030, tedy v termínu, který aktivisté prosazují,“ upozornil.

Z loňské konference Dny teplárenství a energetiky 2021
Z loňské konference Dny teplárenství a energetiky 2021

Co nepočká

Teplárny mají před sebou mnoho nesnadných úkolů a ty se samozřejmě stanou předmětem diskusí na letošní konferenci Dny teplárenství a energetiky, která se uskuteční v dubnu v Olomouci. Jde především o dotažení zákona o podporovaných zdrojích do konkrétní realizace. Je také nutné dokreslit schémata podpory transformace teplárenství.

Zásadním pilířem je Modernizační fond v oblasti neprioritních projektů. Je potřeba vypsat nové výzvy a pro velké projekty, které se schvalují individuálně, urychlit schvalovací procesy. Velmi důležitá bude i příprava energetického zákona, který má nová vláda v plánu schválit ještě letos. „Teplárenské sdružení spolupracuje při vzniku této legislativy a konkrétní problematika bude rovněž zmiňována na Dnech teplárenství a energetiky 2022,“ doplňuje Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení, které konferenci pořádá už po osmadvacáté.

Co se týká evropské legislativy, je třeba se velmi pozorně věnovat procesu přípravy balíčku Fit for 55. Je nutné vyjednat realistické podmínky, které nebudou probíhající transformaci teplárenství zbytečně brzdit.

Konference Dny teplárenství a energetiky se uskuteční 27.–28. 4. 2022 v Olomouci v kongresovém hotelu Clarion. Součástí akce je i společenský večer v areálu Korunní pevnůstky v Pevnosti poznání – vzácné historické stavby s dřevěnou konstrukcí. Bližší informace k programu, organizaci a registraci naleznete na www.dny-teplarenstvi-a-energetiky.cz.

Z loňské konference Dny teplárenství a energetiky 2021
Z loňské konference Dny teplárenství a energetiky 2021

Denisa Ranochová