Pomáhá vaše obec rodinám a seniorům? Zapojte ji do soutěže!

24. 2. 2022 MPSV ČR Sociální problematika

„Obec přátelská rodině a seniorům 2022“. Cílem projektu je motivovat obce, městyse, města nebo městské části, aby připravovaly aktivity podporující rodiny a seniory. Soutěž je vyhlášená ve dvou dotačních oblastech (Obec přátelská rodině a Obec přátelská seniorům) a v pěti kategoriích (podle počtu obyvatel). Loni se mezi 30 nejúspěšnějších obcí rozdělilo celkem 17 milionů korun.

Obec přátelská rodině

„Lidé, kteří žijí v konkrétních městech a obcích, nejlépe vědí, jak pomoci rodinám nebo seniorům ve svém okolí. V obcích se odehrává řada různorodých aktivit podporujících mezigenerační život. Příkladem může být vytváření kontaktních míst, organizování společenských akcí, divadelních nebo filmových představení, plesů, poznávacích výletů nebo třeba pomoc seniorům formou cenově dostupné taxislužby. Soutěž je velmi dobrou možností, jak tyto aktivity podpořit a také inspirovat ostatní,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

O titul „Obec přátelská rodině 2022“ a „Obec přátelská seniorům 2022“ se mohou ucházet všechna města, obce, městyse, statutární města a městské části nebo obvody statutárních měst z celé České republiky. Soutěží v pěti kategoriích podle počtu obyvatel, které byly pro letošní ročník upraveny tak, aby lépe odpovídaly rozvrstvení obcí podle počtu obyvatel.

Vyhlašovateli soutěže v oblasti rodiny jsou odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci se Sítí pro rodinu, Rodinným svazem ČR, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR. Soutěž v této dotační oblasti motivuje obce k uskutečnění projektů a aktivit zaměřených na podporu rodin a rozvoj prostředí přátelského rodinám.

Vyhlašovatelem soutěže v oblasti seniorů je MPSV ve spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR a Radou vlády pro seniory a stárnutí populace. Soutěž v této dotační oblasti motivuje obce k tomu, aby přicházely se zajímavými projekty a aktivitami zaměřenými na podporu seniorů na komunální úrovni.

Přihlášky do soutěže je možné zasílat do 31. března 2022, a to jen prostřednictvím datové schránky. Veškeré dokumenty k oběma dotačním oblastem soutěže naleznete na stránkách MPSV. K dotazům je možné využít rovněž e-mail soutez@mpsv.cz.