Rozpočtové určení daní nemotivuje obce a města k podpoře podnikatelského prostředí

23. 2. 2022 CzechInvest Ostatní

Rozpočtové určení daní (RUD) je zásadním zdrojem financování rozvoje obcí, měst i krajů. V současné době bohužel postrádá jakoukoli motivační složku směrem k podpoře podnikatelského prostředí. Proto mnohdy dochází k tomu, že starosta či zástupci vedení obce neznají osobně ani významné firmy a investory na svém území. Zájem obce o potřeby firem či o přilákání nových zaměstnavatelů je nedostatečný. Situace je způsobena tím, že obce mají jen velmi malý podíl na celkovém množství peněz, které firmy fungující na jejich území přinesou do státního rozpočtu.

CzechInvest

U krajského RUD je situace ještě poněkud složitější. Systém přerozdělování daňových výnosů mezi jednotlivé kraje se nezměnil od roku 2005 a tudíž neodráží aktuální demografickou a ekonomickou situaci regionů. Některé kraje tak přestávají být schopné financovat své potřeby a zajistit občanům odpovídající služby.

To jsou jedny z hlavních problémových oblastí, kterým byla věnována pozornost na konferenci Potenciál místní ekonomiky 2021, kterou uspořádal CzechInvest spolu s dalšími partnery 1. listopadu 2021 v prostorách CAMP Praha. Agentura nyní zveřejňuje pracovní výstup z této konference, který nabízí detailnější pohled na problematiku daňových příjmů a hospodaření obcí, měst i krajů. Dokument přehledně shrnuje výstupy všech odborných příspěvků i navazujících diskusních panelů a předkládá také několik návrhů na úpravu aktuálního systému RUD. Vše je doplněné o konkrétní data, která přehledně ukazují současný stav a poukazují na některé důvody stávající situace. Pracovní výstup z konference je ke stažení níže.

Všichni přítomní se na konferenci shodli, že změna RUD je skutečně nutná, a že je nyní potřeba najít dostatek motivace, odvahy a odhodlání tuto změnu iniciovat a prosadit. Proto i další aktivity agentury CzechInvest budou směřovat k tomuto cíli. „Aktuálně připravujeme první setkání pracovní skupiny, jejímž úkolem bude podrobněji prověřit jednotlivé návrhy na úpravy RUD, které vyplynuly z konference. Klíčovým parametrem při podpoře podnikatelských investic je kvalita podnikatelského prostředí a infrastruktury, kterou vytváří územní samosprávy. K tomu města a obce potřebují odpovídající finance, které získávají převážně z rozpočtového určení daní. Proto je toto téma velmi důležité i pro agenturu CzechInvest,“ říká její generální ředitel Patrik Reichl.

Kristýna Turečková