Příspěvky na veřejně prospěšné práce mohou obce čerpat i v rozpočtovém provizoriu

2. 2. 2022 MPSV ČR Sociální problematika

Úřad práce ČR poskytuje i v letošním roce příspěvky zaměstnavatelům, kteří pomáhají v pracovním uplatnění, zejména dlouhodobě evidovaným uchazečům o zaměstnání. Obce i firmy mohou nadále podávat žádosti o podporu míst v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) či společensky účelných pracovních míst (SÚPM).

Ministerstvo práce a sociálních věcí

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti spolupracuje Úřad práce ČR jak se zaměstnavateli, tak i s kraji a obcemi. A jako pomocnou ruku jim mimo jiné nabízí příspěvek na mzdu pro uchazeče o zaměstnání, kterého na nově vytvořené nebo uvolněné pracovní místo přijmou.

„Veřejně prospěšné práce s rozpočtovým provizoriem rozhodně nekončí. I když to bylo obtížné, podařilo se vyhovět mj. starostům, kteří dlouhodobě nezaměstnaným umožňují vykonávat veřejně prospěšné práce – to je mnohdy jediná cesta, jak u těžko zaměstnatelných lidí budovat či upevňovat pracovní návyky a pomoci jim odrazit se k další práci. Je to výhodné pro obě strany, a proto by bylo nežádoucí, aby tato spolupráce narazila na formální potíže, které s sebou nese rozpočtové provizorium,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Ministr však upozorňuje na úskalí, které spočívá v opakovaném umisťování téže osoby na stejnou pozici po dlouhou dobu. „To popírá smysl této podpory. Protože hlavním záměrem je získání pracovních a sociálních návyků, aby se tito lidé mohli vrátit na trh práce. Není žádoucí, aby obce dlouhodobě využívaly tytéž občany například ke zvelebování veřejných prostranství,“ dodal ministr Jurečka.

MPSV v této souvislosti předloží nový zákon o sociálním podnikání, jenž má nastavit pravidla fungování i podporu podniků, které zaměstnávají lidi se znevýhodněními.

„Úřad práce ČR podporuje v maximální možné míře snahu zaměstnavatelů, kteří přijmou dlouhodobě nezaměstnané uchazeče na veřejně prospěšné práce. Musíme financovat závazky, které máme vůči zaměstnavatelům z loňského roku. Zájemci o příspěvek ale mohou i v době rozpočtového provizoria podávat žádosti o nové příspěvky. A tento postup platí samozřejmě i pro ostatní nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti, mimo jiné SÚPM nebo třeba rekvalifikace,“ shrnuje generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

Veřejně prospěšné práce patří mezi nejvíce využívané nástroje, jejichž prostřednictvím se daří zvyšovat zaměstnanost těch nejobtížněji umístitelných uchazečů. Primárně se tedy jedná o podporu těch, kteří nemohou kvůli osobním hendikepům (např. nízký stupeň vzdělání nebo zhoršený zdravotní stav), najít práci. Tito klienti získají pracovní návyky, nové pracovní zkušenosti a někdy i v rámci města nebo obce trvalé zaměstnání. Úřad práce ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti.

Opakovaně může Úřad práce ČR podpořit stejného klienta pouze výjimečně, např. v případě kumulace už zmíněných hendikepů, kdy se jedná např. o osobu se zdravotním postižením, uchazeče do 30 nebo naopak nad 50 let. Veřejně prospěšné práce zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství, pomocných pracích či opravách, v charitě, sociálních službách apod. Jen ke konci prosince 2021 pracovalo na VPP 3770 osob

Společensky účelná pracovní místa využívají hlavně firmy, nejčastěji v administrativě, gastronomii, obchodě, ve výrobě, službách nebo v zemědělství. Díky podpoře v této oblasti získalo ke konci prosince 2021 uplatnění celkem 4327 uchazečů. Celkem 643 nezaměstnaných v celé ČR zahájilo v rámci této podpory soukromé podnikání.