K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Příspěvek na výkon státní správy obcí a krajů v roce 2022

Datum: 20. 1. 2022, zdroj: OF 5/2021, rubrika: Ekonomika

Podzimní měsíce bývají spojené u samospráv s přípravou a následně schvalováním rozpočtů měst a obcí na další rok. Jednou z důležitých položek je samozřejmě příspěvek na výkon státní správy. Ministerstvo vnitra připravilo propočet na rok 2022 pro obce a kraje, tak jako každý rok s určitými parametrickými změnami.

Pojďme se tedy na ně podívat. Mezi obce bude v roce 2022 rozdělena částka přibližně 10,25 mld. Kč. Celkově je výše příspěvku pro ÚSC ve výši 13,12 mld. Kč.

Oproti minulým letům došlo k valorizaci celkového objemu o 5 % pouze v případě krajů. Objem financí určených pro obce a města zůstal na stejné částce jako v roce 2021. V případě hl. m. Prahy dochází k nárůstu pouze u té části, která se týká krajské působnosti hl. m. Prahy, celkově Praha obdrží 1,23 mld. Kč.

Příspěvek pro kraje

U krajů se pokračuje v systému financování nastaveném v roce 2020. Tento způsob vychází z určeného počtu tzv. adekvátních pracovních úvazků určených na výkon státní správy.

Pro tento adekvátní počet úvazků je východiskem velikost kraje vyjádřená počtem obyvatel, přičemž minimální počet zaměstnanců vychází z počtů u nejmenšího, tedy Karlovarského kraje. Naopak u velkých krajů dochází k započítání určitých úspor z rozsahu. Takto určené počty úvazků mohou být ovšem odlišné od skutečného počtu úvazků zabývajících se přenesenou působností u jednotlivých krajů, ať už pozitivně, nebo negativně. U některých úřadů se jedná dokonce o desítky zaměstnanců, to je nicméně záležitostí managementu jednotlivých krajů. Na takto určený celkový počet zaměstnanců státní správy na krajích byla pro rok 2022 stanovena částka krytí nákladů jednoho úvazku ve výši více než 638 tis. Kč, což je meziročně o téměř 80 tis. Kč více. Míra krytí adekvátních úvazků pro rok 2022 bude u krajů 73 % s celkovým příspěvkem 1,74 mld. Kč, což je meziročně o 83 mil. Kč více.

Změny v příspěvku pro obce

V případě obcí se příspěvek bohužel nenavyšuje, neboť v rámci konsolidace veřejných rozpočtů nebyla na valorizaci žádná částka v rámci státního rozpočtu vyčleněna. To nicméně neznamená, že příspěvek bude pro všechny obce plně identický, jako byl pro rok 2021, neboť rozdělení závisí na celé řadě parametrů, které se meziročně mění. Těmi je například změna počtu obyvatel, rozdíly ve výkonových platbách, či zavedení nových výkonově placených agend.

Pro rok 2022 dochází k zavedení výkonové platby u části agendy zkušebních komisařů pro obce s rozšířenou působností. Tato platba se bude kumulativně skládat z pěti dílčích částek:

  • První z nich je test pro zájemce o řidičské oprávnění, za něj, města dostanou pro všechny řidičské skupiny 108 Kč.
  • Za zkoušku z údržby pro řidičské skupiny C a D je sazba 81 Kč.

Podle skupin řidičáků se liší částky za praktické zkoušky, tedy jízdu:

  • Za jízdu na skupinu A, B a T je sazba 321 Kč.
  • Pro skupiny C a D to je 406 Kč.
  • Profesní způsobilost řidiče je oceněna částkou 217 Kč.

Jednotlivé částky jsou vypočteny na základě časové náročnosti jednotlivých úkonů. Celkem si ORP mezi sebou rozdělí na tuto agendu téměř 73 mil. Kč. Data o počtech zkoušek pak vycházejí ze systému Ministerstva dopravy.

Nadále zůstávají dosavadní výkonové platby, včetně jejich částek, které byly pro rok 2021. Zůstává také kombinované financování matričních úřadů. Celková suma alokovaná na matriční agendu, je rozdělena na dvě části. První z nich je rozdělována matričním úřadům podle velikosti správního obvodu v počtu obyvatel. Druhá část příspěvku je matrikám přiřazena podle počtu provedených výkonů. Brno, Ostrava a Plzeň dostanou příspěvek na matriku pouze za provedené prvozápisy, neboť vzhledem k velikosti měst dochází k velké koncentraci provedených úkonů. Tento způsob financování matrik lépe odpovídá rozdělení činnosti mezi jednotlivé matriky.

Refundace nákladů

Do příspěvku vybraných obcí ORP a krajů je také pro rok 2022 zařazena refundace nákladů za výkon povinnosti karanténního ubytování Covid-19 pozitivních osob bez přístřeší a osob vykázaných. Tento příspěvek za zajištění karanténního ubytování výše uvedených osob náleží za období 12. 3. 2020 až 30. 4. 2021. Celková částka, která se mezi tato ORP dělí je 28,3 mil. Kč. Výše refundace pro každou dotčenou obec ORP se odvíjí od počtu ubytovaných osob a od vykázaných nákladů souvisejících s touto ubytovací povinností. Náklady byly zjišťovány skrze dotazníkové šetření v průběhu jara 2021 a byly normovány dle stanovené metodiky.

Proti nákladům na výkon státní správy je nutné započítávat nejen příspěvek, ale i další příjmy za státní správu, jako jsou například správní poplatky. U výkonových agend se občas stává, že obce chtějí uplatnit v průběhu roku úpravy hodnot, to již ovšem není v současné době možné, neboť příspěvek na výkon státní správy je součást zákona o státním rozpočtu a je již projednáván v Poslanecké sněmovně. Výši návrhu příspěvku pro jednotlivé obce je možné ověřit na webové stránce www.prispevekobce.cz. K dispozici je rovněž praktická vysvětlující příručka, jak financování státní správy porozumět.

Tabulka: Výkonové agendy pro rok 2022 (Kč)
Výkonově financované úkony přenesené působnosti obcí 2022
Občanské průkazy – přijetí žádosti o vydání občanského průkazu 139
Občanské průkazy – aktivace elektronického čipu při vyzvednutí OP 35
Řidičské průkazy – přijetí žádosti o vydání řidičského průkazu 139
Vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování 2 706
Jednotná kontaktní místa vybraných živnostenských úřadů dle příslušných pásem
Zpracování avíza živnostenského úřadu 338
Příspěvek na veřejného opatrovníka 30
Matrika – Zápis do knihy narození 741
Matrika – Zápis do knihy manželství, knihy partnerství 2 964
Matrika – Zápis do knihy úmrtí 988
Matrika – Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství 247
Zkušební komisaři – test skupin A, B, T, C, D 108
Zkušební komisaři – údržba skupiny C, D 81
Zkušební komisaři – jízda skupin A, B, a T 325
Zkušební komisaři – jízda skupin C a D 406
Zkušební komisaři – profesní způsobilost řidiče 217

Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR