Sedm zásadních požadavků Celostátní konference a Republikové shromáždění SMS ČR

30. 12. 2021 OF 5/2021 Ostatní

V následujících sedmi letech bude mít ČR k dispozici přes bilion korun z evropských fondů, které jsou určeny na modernizaci tuzemské ekonomiky a energetickou transformaci. Sdružení místních samospráv ČR bude žádat stát o vypsání výzev přímo určených pro menší obce a města.

Ve dnech 3. a 4. listopadu se v multifunkční aule Gong v Ostravě-Vítkovicích konala Celostátní konference a Republikové shromáždění Sdružení místních samospráv ČR.

„Chceme-li zastavit či alespoň zmírnit vylidňování venkova, musíme zachovat a ideálně zvýšit dostupnost služeb v menších obcích a městech. Podporujme udržitelná, chytrá a tržní řešení, která v našich obcích zkvalitní život občanů a pomohou snížit i negativní dopady na životní prostředí. V době rostoucích cen energií se stále důležitějším tématem stává také podpora energetické soběstačnosti obcí,“ řekl na konferenci Stanislav Polčák.

Stanislav Polčák zahajuje Celostátní konferenci SMS ČR
Stanislav Polčák zahajuje Celostátní konferenci SMS ČR

Zástupci obcí zároveň upozornili na skutečnost, že momentálně není vypsaný dostatek dotačních výzev na realizování inovačních projektů.

Republikové shromáždění SMS ČR schválilo sedm zásadních požadavků samospráv vůči vládě

Přijaté usnesení se týká oblastí, které představitele obcí dlouhodobě nejvíce pálí. Vzhledem k dlouhodobě kritickému postoji SMS ČR k novému stavebnímu zákonu není překvapení, že první přijaté usnesení se týká právě této normy.

1. Stavební zákon

Shromáždění především žádá vládu ČR a Parlament ČR, aby byla z důvodu právní jistoty odložena účinnost stavebního zákona spolu se změnovým zákonem. Pokud to již z legislativních důvodů možné, SMS ČR žádá, aby byl nový stavební zákon zrušen a obnovena až do prosazení zcela nového stavebního zákona, respektujícího smíšený model výkonu veřejné správy, účinnost současně platného zákona č. 183/2006 Sb. Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. pro své legislativní vady a nepřijatelnou institucionální změnu nesmí nabýt v žádné části účinnosti.

Dále žádá v novém stavebním zákoně o posílení práv obcí v oblasti územního plánování a respektování jejich práva na samosprávu.

2. Střet zájmů

Shromáždění žádá vládu ČR a Parlament ČR, aby byla přijata do 30. 6. 2022, v návaznosti na nález Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 38/17, novela zákona o střetu zájmů, která vyjme z působnosti tohoto zákona komunální politiky menších měst a obcí.

3. Volební zákon

Shromáždění podporuje prodloužení volebního období komunálních zastupitelstev na nejméně pětileté období, dále prosazení většinotvorných prvků v komunálním volebním systému a žádá parlamentní politické strany o podporu tohoto návrhu.

4. Rozpočtové určení daní (RUD)

Shromáždění žádá Vládu ČR a Parlament ČR o tři změny v RUD:

 • podle slovenského vzoru o zařazení kritéria počtu seniorů 65+ do zásad pro rozdělování sdílených daní,
 • žádá zvýšení koeficientu počtu žáku na 11 % váhy,
 • podporuje novelu krajského RUD, které pomůže všem krajům v jejich financování.

5. Odměňování v oblasti samospráv

Shromáždění vyzývá MV ČR k předložení revize odměňování v kompetenci obcí s vyšší mírou flexibility, ale také stability pro samosprávné celky.

6. Modernizace obcí

Shromáždění žádá Vládu ČR, aby z evropských fondů určených pro ČR (Modernizační fond, Fond obnovy, Fond spravedlivé transformace, Víceletý finanční rámec) byly co nejdříve vypsány specifické výzvy pro čerpání obcemi a umožněna modernizace obcí v oblastech zejm. udržitelné energetiky, dopravy a cirkulární ekonomiky, digitalizace veřejné správy.

7. Energetika a odpadové hospodářství

Shromáždění žádá Vládu ČR a Parlament ČR o přijetí zákona usnadňujícího komunitní energetické projekty a revizi odpadového balíčku, jehož přijatá podoba na konci roku 2020 zcela neodpovídá potřebám obcí, občanů a odpadových firem.

Nositelé cen

Na konferenci byly rovněž vyhlášeny výsledky soutěže Obec 2030, projektu, který na podporu inovativních řešení pro samosprávy vytvořilo SMS ČR spolu s partnery ze sféry businessu i státní správy. Mezi pěti desítkami přihlášených vesnic a měst zvítězila obec Veselíčko z Olomouckého kraje se svým unikátním řešením pro zpracování a lokální využití bioodpadu.

Ocenění pro obec Veselíčko přebírá starosta Tomáš Šulák. Předávali
  Stanislav Polčák, Jana Přecechtělová, výkonná ředitelka SMS ČR a Miroslav Holan
  (Škoda Auto) – poukaz na zapůjčení vozu Škoda Octavia na jeden rok
Ocenění pro obec Veselíčko přebírá starosta Tomáš Šulák. Předávali Stanislav Polčák, Jana Přecechtělová, výkonná ředitelka SMS ČR a Miroslav Holan (Škoda Auto) – poukaz na zapůjčení vozu Škoda Octavia na jeden rok

Sdružení také vyhlásilo nositele již tradiční ceny Počin roku, jejímž smyslem je ocenit nejprospěšnější aktivity či projekty z hlediska samospráv. Toto ocenění letos získalo zastupitelstvo Pardubického kraje za svou iniciativu směřující k odložení účinnosti stavebného zákona.

Součástí udílení cen je rovněž vyhlášení anticeny Přešlap roku. Touto anticenou obce „oceňují“ ty počiny, které samosprávám v loňském roce naopak život nejvíce zkomplikovaly. Letos ji získalo naprosto jednoznačně Ministerstvo pro místní rozvoj za podobu stavebního zákona, který za Přešlap roku označilo 69 % hlasujících.

SMS ČR reprezentuje více než 2100 obcí

a na 8. republikovém shromáždění zvolilo nové vedení. V čele SMS ČR bude stát Eliška Olšáková, starostka Valašských Klobouk a nově zvolená poslankyně.

Nové předsednictvo SMS ČR, zleva Václav Venhauer (starosta Libice nad Doubravou),
  Radek Brázda (Troubky), Pavla Chadimová (Heřmanov), Oldřich Vávra
  (1. místopředseda, Tupesy), Eliška Olšáková (předsedkyně, Valašské Klobouky),
  Tomáš Dubský (Vysočina), Jiří Černý (Zlatá Olešnice), Petr Halada (Kamýk nad
  Vltavou), chybí Věra Kovářová (poslankyně a mistopředsedkyně PSP ČR, dříve
  starostka Chýně), Radim Sršeň (Dolní Studénka) a Tomáš Chmela (Slavičín)
Nové předsednictvo SMS ČR, zleva Václav Venhauer (starosta Libice nad Doubravou), Radek Brázda (Troubky), Pavla Chadimová (Heřmanov), Oldřich Vávra (1. místopředseda, Tupesy), Eliška Olšáková (předsedkyně, Valašské Klobouky), Tomáš Dubský (Vysočina), Jiří Černý (Zlatá Olešnice), Petr Halada (Kamýk nad Vltavou), chybí Věra Kovářová (poslankyně a mistopředsedkyně PSP ČR, dříve starostka Chýně), Radim Sršeň (Dolní Studénka) a Tomáš Chmela (Slavičín)

Europoslanec Stanislav Polčák, jenž SMS ČR vedl v posledních letech, mandát předsedy neobhajoval a byl zvolen čestným předsedou SMS ČR. Shromáždění zvolilo také nové složení předsednictva.

K realizaci svých požadavků SMS ČR rázně přistoupilo krátce po konání shromáždění. Oslovilo dopisem Andreje Babiše a vyzvalo premiéra, aby vláda co nejdříve projednala navýšení odměn představitelů samospráv, jinak hrozí, že po dvou letech nezvyšování těchto odměn je inflace výrazně znehodnotí. Pokud vláda o navýšení odměn nerozhodne do konce roku, budou muset starostové, starostky a další komunální politici čekat na valorizaci odměn až do roku 2023.

„Vzhledem k tomu, že k navýšení jejich odměn nedošlo ani v letošním roce, bude negativní dopad inflace na odměny představitelů samospráv minimálně desetiprocentní, možná i vyšší. Jedná se přitom o lidi, kteří pracují ve volených funkcích pro své obce, mnohdy ve svém volném čase a za velmi nízkou odměnu,“ vysvětluje Eliška Olšáková, předsedkyně SMS ČR. „Požádali jsme proto premiéra, aby materiál zařadil na nejbližší zasedání vlády a nechal ho schválit ve variantě III, kterou navrhlo právě SMS ČR a která představuje navýšení odměn představitelů obcí o 6 procent,“ dodává Eliška Olšáková.

Mgr. Eliška Olšáková (*1968) je absolventkou fakulty
  humanitárních studií Univerzity Tomáše Bati, obor sociální pedagogika. Ve veřejné
  správě působí od roku 1990, pracovala jako matrikářka, později jako vedoucí odboru
  MěÚ Valašské Klobouky (ORP), starostkou je od roku 2014. Je předsedkyní DSO
  v mikroregionu Valašské Klobucko, krajskou zastupitelkou a v letošních
  volbách byla zvolena poslankyní PSP ČR. V SMS ČR je předsedkyní Krajského
  shromáždění ve Zlínském kraji. Je vdaná, má dvě děti a jedno vnouče.
Mgr. Eliška Olšáková (*1968) je absolventkou fakulty humanitárních studií Univerzity Tomáše Bati, obor sociální pedagogika. Ve veřejné správě působí od roku 1990, pracovala jako matrikářka, později jako vedoucí odboru MěÚ Valašské Klobouky (ORP), starostkou je od roku 2014. Je předsedkyní DSO v mikroregionu Valašské Klobucko, krajskou zastupitelkou a v letošních volbách byla zvolena poslankyní PSP ČR. V SMS ČR je předsedkyní Krajského shromáždění ve Zlínském kraji. Je vdaná, má dvě děti a jedno vnouče.