Volby, nová vláda, nový program

15. 12. 2021 OF 5/2021 Ostatní

Letošní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR probíhaly v relativním klidu. Vládnoucí síly, politické hnutí ANO 2011 v koalici s ČSSD a s občasnou podporou KSČM, dokázaly vzdorovat pandemii koronaviru, zvyšovat platy, a přitom dosud nevídaným způsobem zadlužit stát. Program pěti opozičních stran v Parlamentu měl jednostranné téma – Antibabiš.

Přes nevídané a trvalé útoky na vládnoucí hnutí a jejího premiéra si však ANO v průzkumech veřejného mínění neustále drželo vedoucí postavení, přičemž však koaliční sociální demokraté i komunisté ztráceli body. Osvěžení nastalo na jaře. V květnu byla schválena novela volebního zákona, která v návaznosti na rozhodnutí Ústavního soudu snížila pro koalice procentní podíl hlasů, potřebných k získání mandátů a změnila způsob přepočítávání hlasů na mandáty ve prospěch menších volebních stran. Antibabišovská uskupení vytvořila dvě silné koalice: SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a Piráti+STAN. Preferenční tabulky se začaly měnit. Kupodivu, hnutí ANO si stále drželo prvenství. Dva nové koaliční subjekty zastávaly pozice na druhém a třetím místě, což signalizovalo změnu a možné vítězství. Platilo to tím spíše, že levicové strany ČSSD a KSČ balancovaly na pětiprocentní hranici, nutné ke vstupu do Sněmovny. Předvolební kampaň probíhala v ovzduší ústupu jarní vlny pandemie a rostoucího počtu očkovaných. Nejprve se zdálo, že úspěšnější koalicí bude spojenectví Pirátů a starostů (STAN). Ivana Bartoše, předsedu Pirátské strany, dokonce některá media oslovovala jako budoucího premiéra, ovšem v září již koalice SPOLU byla jasně druhá a šlo jen o to, zda nejvíce preferované ANO získá spojence a udrží se u moci.

Jak to dopadlo, již víme

Uvedené grafy připomínají výsledky voleb podle obdržených hlasů i důsledek, který je vidět ve složení Poslanecké sněmovny. Dramatické sčítání nakonec zcela zvrátilo všechny prognózy, a největší počet získaných hlasů patří koalici SPOLU, která historicky nejtěsnějším rozdílem hlasů (35 765) porazila hnutí ANO, které přechází do opozice. Levicové strany – sociální demokracie a KSČM se do Sněmovny vůbec nedostaly. V říjnových volbách byla zaznamenána jedna z nejvyšších účastí voličů od vzniku Česka (65,43 %), což svědčí o velkém zájmu občanů o další vývoj. Je proto velká škoda, že právě systém přepočtu odevzdaných hlasů na mandáty volebních stran způsobil, že více než jeden milion hlasů nebyl využitý pro rozdělení mandátů a propadl na konto neúspěšných subjektů, které nemají ve Sněmovně své zastoupení.

Graf 1. Podíl hlasů pro politické strany a koalice (%)
Graf 1. Podíl hlasů pro politické strany a koalice (%)

Ještě jeden poznatek nedávných voleb stojí za zaznamenání. Koalice Pirátů a starostů vznikala za situace, kdy predikce volebních výsledků obou subjektů byla v poměru cca 13:5 ve prospěch Pirátů. Získané poslanecké mandáty jsou však v poměru 33:4 pro STAN. Je to důsledek kroužkování na vyrovnaných hlasovacích lístcích a voliči hlasují podle toho, nakolik znají osobnosti kandidátů a nikoli podle toho, co se jim říká v kampani, jak se to snaží interpretovat méně úspěšná strana. Přejme si jen, aby se silné zastoupení starostů ve Sněmovně a ve vládě odrazilo v politickém řešení problémů územních samospráv.

Graf 2. Počty mandátů ve Sněmovně
Graf 2. Počty mandátů ve Sněmovně

Ihned po volbách vznikla kritická situace, neboť prezident Miloš Zeman, který hraje významnou roli v politickém procesu vzniku nové vlády, byl hospitalizován. Svolal však ustavující zasedání Poslanecké sněmovny, přijal demisi stávající vlády a po zlepšení zdravotního stavu, v době uzávěrky tohoto vydání, jmenoval premiérem Petra Fialu, předsedu Občanské demokratické strany, který stojí v čele vítězné koalice SPOLU. Pravděpodobné složení nové vlády představil Petr Fiala v předstihu a očekává se, že do Vánoc bude vláda jmenována.

Nastane změna – to je zřejmé

Představy obou vítězných uskupení o programu pro nastávající období jsou patrné z jejich volebních programů. Jde však o dokumenty, které jsou pro rámec tohoto článku velmi obsáhlé. Zaměříme se proto jen na oblast veřejné správy a regionální politiky, která je našim čtenářům nejbližší.

Méně byrokracie, méně korupce, méně povinností pro občana. Tak začíná pasáž volebního programu SPOLU pro chytrý stát. Veřejná správa je služba pro občany a pro podnikatele. Tuto službu musíme zefektivnit a digitalizovat. Stejně důležitý úkol je zeštíhlení státní správy – znamená to méně úředníků a byrokracie, rušení zbytečných zákonů a konec neodůvodněné centralizace. Všechny tyto kroky omezí nadbytečné úřední zásahy do života, protože stát je tu pro občany, ne naopak.

Naplníme katalog služeb veřejné správy – urychlíme rozvoj Portálu občana, který se stane digitální bránou do veřejné správy. Rozšíříme funkce CzechPOINTu, který bude univerzální podatelnou pro všechny, kteří chtějí se státem komunikovat online. Částečně zrušíme povinnosti nosit u sebe průkazy a dokumenty, pokud si je stát ověřit jinak. Zrušíme zbytečné agendy a úřady. Počet státních úředníků klesne o 13 %. Zjednodušíme systémy veřejných zakázek a zjednodušíme systém dotací, zprovozníme portál jednotného přehledu dotačních možností a kontroly dotací nebudou duplicitní. Zajistíme stabilní, rychlé a cenově dostupné internetové připojení v každé domácnosti, pokryjeme bílá místa na venkově. Zrušíme vše, co je v českém právu zbytečné nebo přestalo dávat smysl: povinnosti, razítka i samotné zákony. Nutná pravidla zjednodušíme. Legislativa bude přehledná a za každou novou povinnost zrušíme dvě stávající. Vytvoříme přehledný a komplexní právní informační systém, který bude dostupný všem online a zdarma. Reformujeme Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a jeho hlavní funkcí bude dozor nad zadáváním veřejných zakázek, nikoli obstrukce, které komplikují investice obcím a krajům. Připravíme změny volebního systému do komunálních voleb, které povedou k jasnější odpovědnosti vůči vůli voličů, nikoli však formou přímé volby starostů.

Obdobné záměry nalezneme i u druhého partnera nastávající vládnoucí garnitury. Volební program koalice PirSTAN uvádí v pasáži Rovnocené regiony, že stát připravil o budoucnost své vlastní regiony. Pohraničí, venkov nebo strukturálně postižené lokality nechal na pospas ne zrovna dobrým vyhlídkám a výsledkem je rostoucí chudoba, sílící frustrace a nárůst sociálně patologických jevů. Tahle hra musí přestat. Chceme navázat na silně rozvinutý systém územní samosprávy a ve všech politikách státu zohledňovat, co udělají s obcemi a kraji. Ty může pozvednout výstavba vysokorychlostních tratí, intenzivní přeshraniční spolupráce, orientace hospodářství na digitální ekonomiku, robotizaci nebo automatizaci. Znatelně prospěje také změna stavebního zákona, zákon o dostupném bydlení a prevence ztráty domova, či podpora lokálního zemědělství a malých a středních farem. Regionální politika bude koordinována napříč všemi vládními resorty. Všude, kde to bude účelné, bude vládní politika zohledňovat i regionální dimenzi. Více lidí pracujících ze svého venkovského domova přes internet s občasnou dojížďkou do města a zároveň decentralizace zemědělství směrem k menším rodinným hospodářstvím. Lokální ekonomická i společenská aktivita pak bude lákat další obyvatele. Proces vylidňování venkova se tak může zastavit nebo dokonce obrátit.

Starosta je nám vždycky bude blíž než ministr. V ČR je více než 6250 obcí. Nechceme obce slučovat, ale systém vylepšit a obce navzájem propojit. Posílíme meziobecní spolupráci, ulevíme obcím od administrativy, kterou na ně stát valí. Státní správu v přenesené působnosti by obce měly vykonávat tehdy, pokud o to samy stojí (např. stavební úřady). Zabezpečíme udržitelné financování krajů a obcí. Do finančního zajištění místních projektů více zapojíme státní rozvojovou banku. Zachováme účelné dotační programy, zvláště pro nejmenší obce. Jinak ale raději pošleme peníze přímo do krajských a obecních rozpočtů – samosprávy nejlépe vědí, kam peníze nasměrovat. Prozkoumáme možnosti posílení vlastních příjmů obcí.

Programové prohlášení vlády v plném rozsahu dosud nemohlo být publikováno, avšak teze z volebních programů dávají tušit směr dalšího rozvoje. Nebude to jednoduché, protože je před námi další vlna epidemie, musí se řešit finanční stav veřejných rozpočtů a dopady ekonomické krize, které se objevují ve všech sférách života společnosti. Bude proto nutné pečlivě se seznámit s novým trendem a přizpůsobit se vývoji i při formulování dalších cílů v rozvoji našich měst a obcí.

-as-