Pro sociální pracovníky obecních úřadů je určený nový vzdělávací program

8. 12. 2021 MPSV ČR Sociální problematika

Ministerstvo práce a sociálních věcí zahájilo v rámci projektu Systémová podpora sociální práce v obcích realizaci vzdělávacího programu s cílem zlepšovat výkon a efektivitu sociální práce ve veřejné správě.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vzdělávací program je akreditovaný MPSV. Je určený sociálním pracovníkům obecních úřadů. Účastnit se jej mohou i sociální pracovníci krajských úřadů a úřadů práce. Vznikl na základě dlouhodobé spolupráce projektu s 15 vybranými obcemi z celé České republiky. Vzdělávací potřeby byly vymezeny metodou „bottom up“, jejíž přínos spočívá v tom, že obsah kurzu vychází z aktuálních potřeb od sociálních pracovníků. Odborný lektorský tým pak ve zpětné vazbě přináší nové informace a poznatky pro práci v terénu.

„Sociální práce je dnes multioborovou záležitostí. Sociální pracovník musí umět klientovi poskytnout pomoc a nabídnout mu komplexní řešení jeho nepříznivé nebo tíživé životní situace. Z tohoto důvodu je nezbytné průběžně prohlubovat znalosti, kvalifikaci a celkově zvyšovat kompetence sociálních pracovníků veřejné správy. Jsem rád, že se podařilo rozjet další vzdělávací aktivitu směrem k účinné podpoře sociálních pracovníků,“ podotkl ke vzdělávacímu programu Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb a sociální práce.

Vzdělávací kurzy jsou bezplatné. Proběhnou v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Školení je realizováno v rozsahu 56 vyučovacích hodin a každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Více o tématech a realizaci vzdělávacího programu naleznete na stránkách projektu Systémová podpora sociální práce v obcích