Časopis Obec a finance 5/2021

1. 12. 2021 DVS Ostatní

V pátém čísle časopisu Obec a finance přinášíme zamyšlení nad výsledky voleb a očekávaným programem nové vlády, které vychází z volebních programů vítězných koalic. V samostatných článcích jsou zveřejněny programové priority, které schválil sněm Svazu měst a obcí i sedm zásadních požadavků, které směrem k vládě formuluje Sdružení místních samospráv po svém Republikovém shromáždění.

Zda nastal čas na změnu rozpočtového určení daní, to řeší článek o konferenci pořádané CzechInvestem za účasti řady představitelů obcí, měst a krajů. V časopise dále naleznete informace o celostátních konferencích Moderní veřejná správa a Venkov 2021.

Z ekonomické oblasti jsou zde ještě články „Jak obce financují investice“ a „Co mohou obce očekávat po období pandemie“. Z legislativy je zde informace o zavedení oznamovacího systému k ochraně oznamovatele, který má být prevencí proti korupci, dále popis milostivého léta, které upravuje „amnestii“ dlužníků, a také článek o roli starostů při zabezpečení kybernetické bezpečnosti v obci.

Zajímavý je přehled o výstavbě nových kaplí na vesnici, článek o revitalizaci kořenových čistíren odpadních vod i text o pozemkových úpravách. Z informatiky přinášíme zajímavý text o Enterprise Architecture v menších městech a obcích včetně konkrétních příkladů.

Čtenář v časopise nalezne také pravidelné informace z Ministerstva pro místní rozvoj, odpovědi na dotazy včetně speciálu o účetnictví, nabídku auditorských a poradenských služeb i zprávu z konference ISSS.