Vlajková loď

5. 11. 2021 OF 4/2021 Veřejná správa online

Letošní konference Internet ve státní správě a samosprávě proběhla tentokrát v jiném termínu, než bývá zvykem, ovšem už v obvyklém uspořádání za vysoké účasti odborníků z oblasti informačních technologií ve veřejné správě.

Kraj Vysočina

Dlouholetým účastníkem a pravidelným partnerem konference je Kraj Vysočina, který patří při zavádění a využívání ICT mezi leadery, což se projevilo i na ISSS 2021. Kraj měl na konferenci svůj stánek a několikrát se prezentoval i v průběhu programu.

O historii a uplatnění moderní techniky při správě svého území i o spolupráci s konferencí ISSS hovoří v tomto článku minulí i současní představitelé kraje.

V současnosti, právě na konferenci ISSS 2021 nově Vysočina představila významnou službu. Postupně je více než čtyři roky implementována a nasazována nová elektronická služba pro zdravotnictví. To vše pod hlavičkou Kraje Vysočina a ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, pod názvem Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví. Tento informační systém veřejné správy slouží jako bezpečná brána pro tuzemskou i přeshraniční výměnu zdravotnických dat. Služba prozatím řeší možnost poskytnutí základních, takzvaných emergentních údajů pacienta ošetřujícímu lékaři v jiném státě Evropské unie pod názvem Pacientský souhrn. Pro příští rok se připravuje možnost vyzvednutí českého elektronického receptu v jiném státě. Při cestách v rámci EU jde o vítanou službu, která se v budoucnu ještě doplní o možnost sdílení laboratorních výsledků, snímků nebo propouštěcích zpráv. Pro pacienta-cestovatele je zásadním přínosem, že lékař v jiném státě EU má přístup k jeho pacientskému souhrnu. Současně český lékař bude mít možnost vyžádat si pacientský souhrn občana z jiného státu EU, kterého ošetřuje. Informace ze systému lékaři umožní stanovit přesnější diagnózu a poskytnout správnou a bezpečnou zdravotní péči. Služba zajišťuje i překlad údajů do úředních jazyků každé země a do angličtiny.

Vyjádření představitelů kraje

Miloš Vystrčil, exhejtman, předseda Senátu PČR
Miloš Vystrčil Kraj Vysočina je v čele snažení o digitalizaci veřejné správy a je třeba říct, že na počátku byl František Dohnal, který měl vždy k ICT blízko a přivedl na kraj vynikajícího Petra Pavlince, dosavadního ředitele odboru informatiky. Za mého působení jsme navázali na nastoupenou cestu a dlouhodobě spolupracujeme s panem Renčínem a organizátory konference ISSS. Kraj dokázal s myšlenkami konference a s těmi lidmi, kteří sem jezdili, držet krok. Tím se stalo, troufnu si vyslovit, že kraj je leaderem v této oblasti a dokáže pomáhat. Například málokdo ví, že celostátní registr smluv jede na serverech kraje Vysočina, který je navíc cenným připomínkovým místem pro legislativu tohoto odvětví. Jeho nápady a náměty jsou podnětné pro digitalizaci veřejné správy a pro to, aby digitální služby sloužily lidem.
Jiří Běhounek, exhejtman Kraje Vysočina, poslanec PSP
Jiří Běhounek Kraj Vysočina tvoří okresy tří bývalých krajů a od vzniku vyšší územní samosprávy tak v prostoru naší milované Vysočiny všichni spolupracují se stejným cílem. Máme společné zájmy, i pokud jde o využívání informačních a komunikačních technologií. Podporují to všichni hejtmani, nejprve již zemřelý František Dohnal, následoval Miloš Vystrčil a po mně je to kolega Vítězslav Schrek. Zmínil bych zejména zdravotnictví, kde byla ze strany státu velká zanedbanost. Díky postupné spolupráci a fantastickému odboru informatiky se nám podařilo dostat na špičku v této oblasti. Výsledkem je naplňování systému eHealth, od propojení informačních systémů až po vznik Národního kontaktního místa (brány do Evropy). Vznikla dlouhá řada praktických aplikací a jsem na činnost kraje v tomto směru hrdý.
Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina
Vítězslav Schrek Myslím, že Kraj Vysočina si zaslouží, aby se o něm hovořilo jako o leaderovi v oblasti digitalizace. Například v nedávném období krize koronaviru jsme prokázali svoji schopnost rychle reagovat na situaci, a jelikož jsme nebyli plně spokojeni s fungováním registrace covidu na národní úrovni, vytvořili jsme vlastní systém a vlastní linku pro obyvatele na Vysočině. Patří za to velký dík našim informatikům, protože naplnili všechny aspekty, které digitalizace ve vztahu k veřejnosti přináší, a to je rychlost, efektivita, komfort a kybernetická bezpečnost. Dokázali jsme se vypořádat nejen s krizovou situací, realizujeme dlouhodobě řadu vynikajících projektů v této oblasti, a proto je digitalizace zcela oprávněně naší velkou vlajkovou lodí.
Ing. Petr Pavlinec
Petr Pavlinec Od roku 2001 je vedoucím odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina. Narozen v roce 1976, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze v oborech informační technologie, znalostní inženýrství a ekonomie. Již dvacet let spolupracuje s organizátory konference ISSS, je aktivním účastníkem a přednášejícím. Na snímku referuje na letošní konferenci v bloku eHealth na téma Kybernetická bezpečnost krajského zdravotnictví.