ISSS 2021 – návrat k lepším zítřkům

20. 10. 2021 OF 4/2021 Veřejná správa online

Ve dnech 20.–21. září proběhl v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové již 23. ročník populární konference ISSS. Poměrně neobvyklý termín byl zapříčiněný vlnou pandemie a s ní spojenými restriktivními opatřeními. Minulý ročník se po několika odkladech nakonec v podzimních měsících odehrál v online podobě a velice podobně, a to formou videokonference, proběhla v květnu 2021 i visegrádská konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), která obvykle doprovází národní konferenci ISSS. V dubnu příštího roku se uskuteční 24. ročník ISSS – jak organizátoři pevně věří – v plném rozsahu, a to ve dnech 11.–12. 4. 2022.

ISSS

„Více než roční omezení konání konferenčních akcí jsme museli přijmout jako fakt, i když loňská konference byla kompletně připravena, a to hned dvakrát – jak pro dubnový, tak posléze posunutý říjnový termín,“ říká RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference. „Nyní jsme se přes některá přetrvávající doporučení, která se projevují například v jiném uspořádání výstavní části konference, s organizační částí i obsáhlým programem vypořádali bez problémů, a i v této složité době si uchováváme status jedné z největších akcí svého druhu v celém regionu střední a východní Evropy.“

Tradičně nabitý Velký sál při slavnostním zahájení
Tradičně nabitý Velký sál při slavnostním zahájení

Na královéhradecké konferenci se v posledních letech pravidelně registruje přes 2300 účastníků, letos to ale bylo o něco méně. Vzhledem k tomu, že jde o politicky nezávislou platformu, prakticky každoročně se akce koná pod oficiální záštitou a zpravidla i za osobní účasti členů vlády, představitelů obou komor Parlamentu ČR, vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci a Asociace krajů ČR. Téměř pravidlem se již stala přítomnost zástupců Evropské komise – letos opět dorazila místopředsedkyně EK a komisařka pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová.

Přednášková část konference se zaměřila na nové trendy, plány a příklady úspěšných projektů státních orgánů a samospráv i další plánované kroky v oblasti digitalizace veřejné správy. Jedním z významných témat byla elektronizace zdravotnictví a související problematika, byť se vše nezabývalo jen pandemií, ale i budoucností oblasti jako takové. Nechyběla ani další důležitá témata jako kybernetická bezpečnost, řízení vnitřních procesů ve veřejné správě, archivace a spisové služby a podobně.

Generálním partnerem konference byla tradičně Česká spořitelna a mezi spolupracujícími subjekty nechyběly významné společnosti z oblasti informačních a komunikačních technologií, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, statutární město Hradec Králové, resortní ministerstva (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) a řada významných asociací či institucí z oblasti státní správy.

Tradicí se již stalo také předávání ocenění Český zavináč, které obvykle získává osobnost či projekt, který významně přispěl k rozvoji informační společnosti s přihlédnutím k potřebám státní správy a samospráv. Vítěze celostátního kola a Ceny ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci poznala také populární soutěž Zlatý erb. Více informací o aktuálním ročníku i předchozích akcích včetně bohatého audio i videoobsahu je k dispozici na www.isss.cz.

Český zavináč 2021

V rámci programu slavnostního setkání v předvečer zahájení 23. ročníku konference ISSS v královéhradeckém kongresovém centru Aldis byly vyhlášeny výsledky soutěže Český zavináč. Vítězem letošního ročníku se stal informační systém České správy sociálního zabezpečení eNeschopenka, který přinesl značné zjednodušení a zrychlení komunikace a předávání informací mezi nemocnými pojištěnci v pracovní neschopnosti, ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Stal se tak klíčovým státním informačním systémem v době pandemie Covid-19.

Český zavináč 2021
Cenu a diplom Český zavináč 2021 přebírá ústřední ředitel ČSSZ František Boháček, předávají Milan Hašek, ředitel útvaru Veřejný sektor a realitní obchody České spořitelny, Tomáš Renčín, výkonný ředitel ISSS, a Miloš Vystrčil, předseda Senátu Parlamentu ČR

Na slavnostním setkání se sešla celá řada domácích i zahraničních hostů včetně předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila, několika dalších špičkových politiků a zástupců partnerů konference. Soutěž Český zavináč jednou ročně odměňuje nejlepší projekty, činy nebo jiná závažná jednání, které v uplynulém roce významně přispěly k rozvoji informačních technologií ve státní správě a místní samosprávě. Výsledky jsou tradičně vyhlašovány na konferenci ISSS/V4DIS v Hradci Králové.