Města přistupují k regulaci vizuálního smogu. Z centra Brna zmizí stovka reklam

10. 9. 2021 Lesensky.cz Životní prostředí

Řada měst se v posledních letech snaží eliminovat outdoorovou reklamu ve svých centrech. Kromě Prahy, Znojma či Plzně přistupuje k omezením také Brno. Z ulic ve středu města proto do konce roku zmizí téměř stovka reklam. V budoucnu by pak mělo dojít také k regulaci reklamy v okolí hlavního nádraží.

Vizuální smog, tedy znečištění veřejného prostoru nepřizpůsobivou, agresivní či nevhodnou reklamou, je velkým problémem ve městech po celé republice. Některá z nich se proto proti reklamě, která narušuje například historickou architekturu města, snaží různými způsoby bojovat. Omezit reklamu z důvodu očisty veřejného prostoru a eliminace vizuálního smogu se rozhodlo například Brno.

Hlavním cílem této regulace je, aby se lidé cítili v Brně příjemně a město bylo čisté. „Do konce roku tak z ulic ve středu města odstraníme asi stovku reklam ze zábradlí a mostů. Další regulaci plánujeme v okolí hlavního nádraží. Nevhodně umístěná či graficky agresivní reklama je výraznou součástí vizuálního smogu, který zhoršuje podobu veřejného prostoru, což má zásadní dopad na kvalitu života obyvatel,“ vysvětluje náměstek primátorky Petr Hladík.

Město dále usiluje o eliminaci ilegální reklamy a billboardů, které postupně odstraňuje. Do mapování stavu reklamy se zapojuje také Kancelář architekta města Brna. V budoucnu chce vedení města přistoupit i k omezení reklamy na nosičích ve vlastnictví Dopravního podniku města Brna, a to zejména v okolí hlavního nádraží a dalších dopravních uzlů.

Naopak na nosiče ve správě Technických sítí Brno nebudou mít tyto kroky velký vliv. „Naše společnost outdoorovou reklamu v centru města už nenabízí. K dispozici však máme různé formáty oficiálních reklamních nosičů, které jsou rozmístěné vně Městské památkové rezervace Brno. Zájemci si tak mohou vybrat nosič, který jim pro jejich účely nejvíce vyhovuje,“ popisuje generální ředitel Technických sítí Brno (TSB) Pavel Rouček.

V historickém centru města je nutné přizpůsobit se okolnímu prostředí

V centru měst – včetně historických částí – je reklama regulována přísněji než na periferiích. V městské části Brno-střed se obchody a provozovatelé venkovní reklamy musejí řídit Manuálem dobré praxe reklamy a označování provozoven, který byl vydán v roce 2018. „Díky Manuálu se podařilo na území městské části nejen do jisté míry regulovat reklamu ve veřejném prostoru, ale také zrekonstruovat několik výkladců, které požadavkům Manuálu odpovídají,“ vysvětluje vedoucí oddělení Projekty veřejného prostoru a soutěže (Kancelář architekta města Brna – KAM) Michal Doležel.

K regulaci vizuálního smogu pomáhají například oficiální městské prostory, na nichž je možné zveřejňovat plakáty na různé události či akce. Mezi hojně využívané formáty venkovních reklam patří nosiče na stožárech veřejného osvětlení, zejména reklamní tubusy, bannery, outbannery, informační a navigační panely, městský informační a orientační systém a podobně. Tyto formáty používají jak komerční společnosti, tak různé kulturní a sportovní organizace.

„Připravovanou novinkou v nabídce TSB je podsvícený válec, který bude sloužit zejména pro prezentaci informací Města Brna jeho občanům. Na jeho přípravě spolupracují TSB s Kanceláří architekta města Brna. Projektu se účastní i Odbor památkové péče MMB a Kancelář marketingu a cestovního ruchu MMB, aby bylo zajištěno sladění designu s potřebami a vizemi města,“ dodává Pavel Rouček.

Martin Bořil