Pokuta pro Lysou nad Labem za postup při regulaci provozování hazardních her

17. 6. 2021 ÚOHS Ostatní

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městu Lysá nad Labem pokutu ve výši 280 tisíc korun za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže. Město podalo proti prvostupňovému rozhodnutí rozklad.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Město pochybilo, když v období od 1. prosince 2012 do 3. září 2019 uplatňovalo na svém území regulaci umožňující provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her/hazardních her pouze na adresních místech uvedených v příloze obecně závazných vyhlášek vydávaných od roku 2011, aniž by výběr těchto adresních míst provedlo na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií. Uvedené jednání bylo způsobilé bez objektivně ospravedlnitelných důvodů narušit hospodářskou soutěž na trhu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her/hazardních her a na trhu provozování provozoven, v nichž se tyto hry provozují, na území města Lysá nad Labem, zvýhodněním soutěžitelů, kteří mohli na povolených adresních místech nadále uvedené hry a provozovny provozovat.

Obce mají nezpochybnitelné právo regulovat na svém území provozování hazardních her, současně je však nezbytné, aby jimi zvolená podoba regulace naplňovala princip proporcionality, respektive byla přiměřená konkrétním místním podmínkám, nepůsobila diskriminačně a nenarušovala hospodářskou soutěž více, než je nezbytné k dosažení jejích cílů. Pokud se tedy obec rozhodne umožnit provoz hazardních her jen na některých místech, musí pro jejich výběr stanovit dostatečně určitá a nediskriminační pravidla, která musí být předem známá a přezkoumatelná.

Martin Švanda