Časopis Obec a finance 2–3/2021

27. 5. 2021 DVS Ostatní

V závěru května vychází dvojčíslo 2–3 časopisu Obec a finance a v úvodu jsou tři články zaměřené na hospodaření územních samospráv – a zejména obcí, v uplynulém koronavirovém roce 2020. Podrobná analýza se věnuje nejenom hlavním parametrům finančních rozpočtů, ale také porovnání jednotlivých velikostních kategorií včetně srovnání dvou největších měst Prahy a Brna.

Další texty se zaměřují na témata související s rozvojem obcí a měst – podrobně je analyzován vztah mezi veřejným zájmem a vlastnickým právem z hlediska úlohy územního plánování, přehledně je popsán stav návrhu nového stavebního zákona v době těsně před jeho schválením v Poslanecké sněmovně a stanoviska navrhovatelů a jejich odpůrců před hlasováním v třetím čtení. Tato oblast je doplněna informací o soudobé architektuře venkova.

Samostatné texty představují nové koncepční dokumenty – Národní plán obnovy, Koncepci bydlení 2021+, alokaci nových Operačních programů na období 2021–2027 a názory na Program přeshraniční spolupráce obcí na pomezí Česko–Slovenska. V rubrice nové legislativy mj. najdeme články o hlavním předmětu veřejné zakázky, o pojištění obecního majetku a změnách daňového řádu. Z ekologie jsou zde texty o třídění odpadů, zadržování vody v krajině, mokřadních čistírnách i revitalizaci brownfieldů.

V informatice pokračuje seriál o vyřizování žádostí o informace, zprávy o zavádění a využívání vysokorychlostního internetu, o službách eGovernmentu a aktuální vývoj v oblasti spisových služeb. Samozřejmě v časopise naleznete všechny pravidelné rubriky – Zprávy MF ČR, Informace z MMR, Obec účtuje, Odpovědi na dotazy aj.