Sokolov hledal cestu, jak pomoci dětem. A tak připravil adaptační pobyty

26. 5. 2021 Městský úřad Sokolov Regiony

Jak pomoci dětem, které se kvůli korovinarové pandemii a uzavřeným školám ocitly v určité izolaci, s opětovným navázáním kontaktů se svými spolužáky? Město Sokolov se patrně jako první u nás rozhodlo sáhnout neplánovaně do rozpočtu a uvolnit z něj téměř 7,5 milionu korun pro uspořádání takzvaných adaptačních pobytů pro všechny žáky základních škol. Tento příklad už zaujal i řadu dalších měst z regionu i kraj, a tak zvažují, že zvolí stejný postup.

Město Sokolov při přípravě „škol v přírodě“ nemyslí pouze na děti, ale rovněž na místní podnikatele v oblasti ubytování a stravování, které pandemie rovněž citelně poškodila. I proto 2500 sokolovských školáků prožije letos na podzim pobyt v přírodě výhradně v penzionech nebo v hotelích v Karlovarském kraji. To proto, aby se takříkajíc zahojili právě místní živnostníci. „Adaptační pobyty mají kromě jiného pomoci dětem s posílením vzájemných vztahů po dlouhé sociální izolaci. Jsem ráda, že můj nápad podpořilo takřka bezvýhradně i zastupitelstvo, které nemalou částku z rozpočtu schválilo,“ uvedla starostka Renata Oulehlová.

Podle místostarosty Jana Picky už město Sokolov veřejně vyhlásilo, aby se na něj regionální podnikatelé z oboru ubytování a stravování obraceli se svými nabídkami. „Už máme první ohlasy a jsou pozitivní. Předpokládáme, že bude o zajištění adaptačních pobytů pro naše děti zájem,“ podotkl místostarosta Picka. Proč jsou pobyty směřovány na podzim, především na měsíce září a říjen, vysvětlil místostarosta Ladislav Sedláček. „Tento termín jsme zvolili proto, že pro většinu penzionů a hotelů zejména v horských oblastech, je to po letní sezoně takové prázdnější mezidobí před sezonou zimní,“ poznamenal místostarosta Sedláček.

Sokolov se může pochlubit i dalším projektem zaměřeným na pobyty dětí. Jsou to letní příměstské tábory, které na rozdíl od většiny měst pořádají základní školy zřizované městem. Po skromnějších začátcích s několika turnusy nabrala tato akce na obrátkách a letos už většina sokolovských „základek“ příměstské tábory v létě uspořádá. Celkem půjde o více než tři desítky vesměs týdenních táborů s velmi různorodým tematickým zaměřením.

(mel)