Pravomocná pokuta za protisoutěžní loterijní vyhlášku v Ostravě činí 869 000 korun

31. 3. 2021 ÚOHS Ostatní

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna uložil statutárnímu městu Ostravě pokutu ve výši 869 000 korun za protisoutěžní loterijní vyhlášku. Předseda Úřadu zamítl rozklad účastníka řízení a potvrdil rozhodnutí po věcné stránce, omezil však dobu trvání přestupku datem zahájení správního řízení.

ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Statutární město Ostrava se dopustilo porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže tím, že v období od 1. 1. 2017 do 23. 5. 2018 svou obecně závaznou vyhláškou č. 8/2015, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy, povolilo provozování vyjmenovaných druhů loterií, resp. hazardních her, pouze na vybraných adresních místech uvedených v přílohách č. 1, 2 a 3 této obecně závazné vyhlášky. Výběr těchto adresních míst přitom nebyl proveden na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií, čímž došlo bez objektivně ospravedlnitelných důvodů k narušení hospodářské soutěže na trhu provozování hazardních her na území statutárního města Ostravy zvýhodněním soutěžitelů, kteří mohli na povolených adresních místech nadále provozovat hazardní hry.

Předseda Úřadu změnil oproti prvostupňovému rozhodnutí dobu trvání přestupku, neboť zahájením správního řízení došlo k tzv. přerušení jednoty skutku. Přestupek byl tedy stíhán pouze za období od 1. 1. 2017 do 23. 5. 2018. V této souvislosti došlo také ke snížení pokuty z 1 078 000 Kč v prvostupňovém rozhodnutí na konečných 869 000 Kč.

Martin Švanda