K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Hlavní město Praha dostalo pravomocnou pokutu za diskriminační nastavení parkování hybridních vozidel

Datum: 26. 3. 2021, zdroj: ÚOHS, rubrika: Doprava

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna částečně změnil prvostupňové rozhodnutí týkající se diskriminačního znevýhodnění některých druhů hybridních automobilů v rámci parkovacího systému hlavního města Prahy. Zejména došlo ke zkrácení doby trvání přestupku a v důsledku toho také ke snížení pokuty na 740 000 korun.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Podle rozhodnutí předsedy ÚOHS hlavní město Praha porušilo zákon o ochraně hospodářské soutěže, když usnesením Rady č. 803 ze dne 17. 4. 2018, k záměru zvýhodnění parkování vozidel s hybridním pohonem v zónách placeného stání na území hl. m. Prahy, stanovilo jako jednu z podmínek pro získání bezplatného parkování vozidel s hybridním pohonem v zónách placeného stání, podmínku, že výkon instalovaného spalovacího motoru nebude vyšší než 135 kW. Tato podmínka přitom nebyla zvolena na základě objektivních a nediskriminačních kritérií. Jednání hlavního města Prahy bylo způsobilé narušit na území České republiky hospodářskou soutěž, když z prodejců hybridních automobilů zvýhodňovalo pouze ty, kteří prodávali vozidla s výkonem motoru do 135 kW. K narušení soutěže mohlo dojít i mezi podnikateli, kteří využívali ke své podnikatelské činnosti hybridní vozidla s motorem nepřesahujícím 135 kW, oproti těm, kteří rovněž využívali hybridní vozidlo, avšak se silnějším motorem, a neměli tak možnost získat bezplatné parkování v zónách placeného stání.

Oproti prvostupňovému rozhodnutí předseda Úřadu zasáhl do doby trvání přestupku, který se v souladu s recentní judikaturou správních soudů tzv. „přetrhává“ zahájením správního řízení. Předseda Mlsna tedy ve svém rozhodnutí konstatoval, že k protisoutěžnímu jednání docházelo v období od 17. 4. 2018 do 12. 2. 2019 (v prvostupňovém rozhodnutí do 30. 4. 2019). Vzhledem k úpravě délky trvání přestupku bylo nutno příslušně snížit uloženou pokutu.

Rozkladové námitky účastníka řízení předseda ÚOHS zamítl a po věcné stránce rozhodnutí potvrdil.

Martin Švanda