Ambasadorem kvality ČR je statutární město Děčín

17. 3. 2021 OF 1/2021 Ostatní

Česká společnost pro jakost (ČSJ) ocenila v lednu tohoto roku jednotlivce i organizace, které kvalitou žijí, kvalitu šíří, aktivně se zasazují o její implementaci. Kvalita je nadčasové téma, které rezonuje celou společností, a proto jsou prestižní soutěže, které ČSJ organizuje, jedním ze způsobů, jak nadstandartní péči o jakost prezentovat.

Česká společnost pro jakost

V širokém spektru ocenění kvality a inovací se umístily také instituce veřejné správy (statutární město Děčín) a produkty podporující komunální rozvoj, které jsme v loňském roce představili v našem periodiku (systémová telemetrie Enceladus pro soustavy obecních čistíren).

Kdo získal za rok 2020 ocenění Ambasador kvality České republiky, Manažer kvality roku, CSR Guru, nebo Quality Innovation Award? Komu patří Cena Františka Egermayera, Cena Anežky Žaludové či Cena za návrat do života, a také kdo obhájil a získal značku kvality CZECH MADE? Poprvé se vyhlášení výsledků a předání ocenění uskutečnilo prostřednictvím online streamu, a to 14. ledna 2021.

Ing. Petr Koten, výkonný ředitel České společnosti pro jakost, při této příležitosti uvedl: „Moc si vážíme všech organizací, které měly v loňském roce chuť se přihlásit do některé z vyhlašovaných cen, a i přes mnoho překážek daných přetrvávající nepříznivou epidemickou situací našly odvahu pochlubit se svými přístupy a novinkami v oblasti kvality, společenské odpovědnosti a inovací.“

Ambasador kvality České republiky

Tato cena je určena pro organizace ve veřejném a v podnikatelském sektoru, které nadstandardně dbají o zajištění kvality svých produktů a služeb, které se chovají odpovědně a napomáhají šíření a propagaci kvality.

Vítězem ceny ve veřejném sektoru a Ambasadorem kvality České republiky se stalo Statutární město Děčín. Hodnotitelé ocenili zejména funkční systém řízení organizace a dále realizaci projektů inovací a zlepšování se zapojením široké škály zainteresovaných stran.

Druhé místo v této kategorii získal Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (pracoviště ELI Beamlines) a na třetí příčce stanul Úřad průmyslového vlastnictví.

Zájem organizací z veřejného sektoru o získání titulu Ambasador kvality ČR byl v roce 2020 mimořádný. Dalšími finalisty v kategorii veřejný sektor byly instituce jako je Krajský úřad Libereckého kraje, Město Kyjov, Statutární město Chomutov.

Vítězem ceny v podnikatelském sektoru a nositelem titulu Ambasadorem kvality České republiky se stala společnost Koyo Bearings Česká republika, s. r. o. Koyo Bearings se řadí mezi světové špičky ve výrobě ložisek.

Předsedkyně České společnosti pro jakost Elena Stibůrková k předaným cenám uvedla: „Ambasadory kvality České republiky se staly organizace, pro které je kvalita součástí filozofie a kvalitu vnímají jako předpoklad k zajištění dlouhodobé úspěšnosti, což bylo při hodnocení patrné na první pohled“.

Mezinárodní cena inovací

Cena je vyhlašována ve spolupráci s Evropskou organizací pro kvalitu a je určena všem typům organizací. Organizace mají možnost porovnávat svoji inovaci z mezinárodního pohledu, kdy se hodnotí především inovativnost ve smyslu míry novosti a použitelnosti v praxi, její účinnost a orientace na zákazníka. Výsledky mezinárodního kola budou vyhlášeny počátkem února tohoto roku.

Vítězem národního kola Mezinárodní ceny inovací v kategorii Inovace ve veřejném sektoru je organizace Statutární město Děčín za inovaci Děčínská karta. Systém Děčínská karta umožňuje lidem v Děčíně využívat u více subjektů buď běžnou platební kartu, nebo přímo Děčínskou kartu (nálepku) jako platební prostředek či jako identifikátor současně.

Vítězem národního kola Mezinárodní ceny inovací v kategorii Cirkulární ekonomika a uhlíková neutralita je SILON, s. r. o., za vývoj nového high-tech produktu – vlákna SOFISIL. Druhé místo v této kategorii získala společnost Satturn Holešov, spol. s r. o., za systémovou telemetrii Enceladus pro soustavy domovních čistíren odpadních vod. Tento produkt jsme několikrát prezentovali v tomto časopise Obec a finance v průběhu minulého roku. Tato inovace je významná nejenom v oblasti čištění odpadních vod pro svoji ekonomickou výhodnost, ale napomáhá i v boji proti plošnému nedostatku vody v přírodě. Vedle uvedeného ocenění získal Enceladus také Cenu Magalhaesova průlivu v Chile (viz Obec & finance č. 5/2020) a v současné době druhou cenu soutěže Egovernment – The best 2020 v kategorii projektů obcí.

V národním kole Mezinárodní ceny inovací byly dále uděleny ceny v kategorii Mikropodniky, Malé a střední podniky a Velké podniky.

Další ocenění

CSR Guru je cena udělovaná fyzickým osobám za konkrétní přínos pro podporu šíření myšlenek a principů společenské odpovědnosti a cílů udržitelného rozvoje. Cenu obdržel Jan Školník, který založil Agenturu pro rozvoj Broumovska, v rámci jejíž činnosti realizovali rekonstrukci kláštera Broumov a oživují broumovský region.

Cena Anežky Žaludové je prestižní ocenění, určené osobnostem, jež se mimořádným způsobem zasloužily o rozvoj a péči o kvalitu v naší zemi. Cenu získal Eduard Horčík, vedoucí odboru systému managementu organizace ve státním podniku Diamo a v oblasti kvality působí třicet let.

Manažer kvality roku je ocenění pro fyzické osoby, jehož cílem je ve spolupráci s Evropskou organizací pro kvalitu ohodnotit výsledky manažerů kvality, veřejně je prezentovat a poskytnout tak příklad ostatním odborníkům na poli kvality. Za rok 2020 se manažerkou kvality stala Eva Janovská, manažerka kvality ve společnosti SOPHIA, jazykové služby, s. r. o., která pracuje na pozici manažerky kvality více než 20 let.

Cena za návrat do života je udělována všem typům organizací, které významným způsobem přispívají k návratu duševně či tělesně postižených lidí do běžného pracovního a rodinného života. Cenu získala obecně prospěšná společnost EDA cz, z. ú., za projekt EDA, který pomáhá již 30 let rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením v návratu do života.

CZECH MADE je značka ověřených a kvalitních výrobků a služeb. Značku CZECH MADE získala nově společnost UNION LESNÍ BRÁNA, a. s., na tepelné a zvukové izolace s minerálním vláknem ROTAFLEX Super.

Cena Františka Egermayera je udělována studentům, kteří své odborné práce věnují oblasti kvality a systémů řízení, systémů ochrany životního prostředí, systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Ocenění získali Dominik Kolář z Technické univerzity v Liberci (bakalářská práce) a Štěpán Smejkal z Vysoké školy ekonomické v Praze (diplomová práce).