Hlavní město Praha ve Zlatém erbu 2020 zabodovalo

26. 2. 2021 OF 1/2021 Veřejná správa online

Dvacátý druhý ročník soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby byl pro hlavní město Prahu mimořádně úspěšný. Ve třech hlavních kategoriích celostátního kola má dokonce dva celkové vítěze – mezi městy „městskou část Praha 12“ a v kategorii Smart City a elektronická služba „open source datovou platformu Golemio“.

Zlatý erb

„Soutěž má v Praze dlouhou tradici,“ říká Renata Tomanová, předsedkyně krajské poroty za kraj Hl. m. Praha. „Účast není povinná a možná právě proto je velmi oblíbená. Každoročně se také potvrzuje stoupající trend kvality webových stránek.“

Motivace zúčastnit se soutěže bývají různé. V každém případě představitelé městských částí a webmasteři oceňují zpětnou vazbu, nejen konkrétními připomínkami porotců ke zlepšení, ale i pochvaly.

Kvůli maximální snaze o objektivitu je porota v Praze dost různorodá. Porotci hodnotí jednotlivá kritéria podle metodiky, ale i z pohledu svého povolání, věku a vybrané životní situace. Vedle hodnocení struktury a obsahu povinných informací a úřední desky hodnotí porotci doporučené informace, ovládání webu a výtvarné zpracování. Stránky by měly být přehledné, aktuální, vizuálně přívětivé, s dobře čitelným textem, obohacené ilustracemi z historie a fotografiemi z aktuálně pořádaných akcí.

Vzhledem k opatřením souvisejícím s koronavirovou pandemií byl v Praze zrušen slavnostní ceremoniál den před původně plánovaným termínem 11. března, stejně jako náhradní termín 23. června. Třetí termín 14. září se konečně podařilo uskutečnit, bohužel nikoliv za účasti všech zástupců soutěžících, jak tomu bývalo zvykem. Program každoročního slavnostního ceremoniálu v propůjčené Rezidenci primátora byl každoročně poděkováním nejen oceněným finalistům, ale všem za jejich účast v soutěži a aktivní přístup k tvorbě nových stránek a elektronických služeb pro své občany.

Zastupitelka hlavního města Prahy Mariana Čapková, která je na fotografii
společně s předsedou pořádajícího spolku Český zavináč Tomášem
Renčínem, předala diplomy a ceny finalistům pražského kola Zlatého
erbu 2020
Zastupitelka hlavního města Prahy Mariana Čapková, která je na fotografii společně s předsedou pořádajícího spolku Český zavináč Tomášem Renčínem, předala diplomy a ceny finalistům pražského kola Zlatého erbu 2020

Velkým zadostiučiněním pro letošní zvláštní ročník soutěže bylo nejlepší umístění v celostátním kole ve všech kategoriích, a to za celou dobu konání soutěže. Škoda jen, že si tuto slávu pražští vítězové – „městská část Praha 12, Praha-Dubeč“ a v kategorii elektronické služby a smart projekty „open source datová platforma hl. m. Prahy Golemio“, nemohli patřičně vychutnat v rámci tradičního slavnostního večerního programu na konferenci ISSS v Hradci Králové. Slavnostní ceremoniál proběhl v omezeném počtu účastníků za přítomnosti předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila a organizátora soutěže Český zavináč Tomáše Renčína – záznam je k dispozici na www.zlatyerb.cz nebo isss.online.

„Ještě před nedávnem jsme si neuměli představit, že se online forma stane skutečně hlavním komunikačním prostředím a zdrojem informací v takových odvětvích, jako je veřejná a státní správa nebo prostředí škol. Během několika týdnů a měsíců na jaře tohoto roku, kdy byl provoz řady pracovišť omezen, dostal význam internetových stránek zcela nový rozměr. Tyto měsíce prověřily, že funkce webových stránek městských části a dalších úřadů jsou zcela klíčovým nástrojem, jak se dozvědět to nejdůležitější,“ řekla Mariana Čapková, zastupitelka hlavního města Prahy.

Výsledky krajského kola hl. m. Prahy

Nejlepší webová stránka města

 1. Praha 12
 2. Praha 8
 3. Praha 20

Nejlepší webová stránka obce

 1. MČ Praha-Dubeč
 2. MČ Praha-Dolní Počernice
 3. MČ Praha-Zličín
 4. MČ Praha-Kolovraty

Kategorie Smart City a nejlepší elektronická služba

 1. Open source Datová platforma hlavního města Prahy Golemio
 2. Praha 10 Nabídka nebytových prostor s mapovým znázorněním
 3. Praha 15 – Mobilní rozhlas

Cena poroty „Skokan roku“

 • MČ Praha-Satalice