Po zásadách pro výstavbu volají i developeři. Díky nim je možné stavět ve městech rychleji a kvalitněji

15. 12. 2020 Frank Bold Advokáti Územní plánování

Život ve městě netvoří jen rozhodnutí politiků či stavebníků, ale především jeho obyvatelé, díky kterým ožívají veřejná prostranství a kteří požadují nejen zajištění bydlení, ale také odpovídající dopravní a technickou infrastrukturu, občanskou vybavenost a veřejné služby. Na to, jak udržitelně zajišťovat příjemný život ve velkých městech i malých obcích se zaměřila online konference Developer a město pořádaná 1. prosince Národní sítí Zdravých měst ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT a Frank Bold Advokáty.

Frank Bold Advokáti

Konkrétní zkušenosti s dosavadní spoluprací s developery při výstavbě v obci představil náměstek primátorky města Jihlava Vít Zeman. „Investor, který přichází do území, musí vědět, jak město staví a proč. Na to už nyní využíváme manuál. Pokud investor přistoupí na námi preferovanou reurbanizaci, blokovou strukturu a zástavbu proluk, tak získá některé výhody a může vzniknout oboustranně výhodný vztah,“ popsal.

Právě v Jihlavě dlouhodobě pracují na znovuobnovení vztahu mezi městem a developery a jeho zpřehlednění. Proto bude městské zastupitelstvo v polovině prosince rozhodovat o přijetí Zásad pro spolupráci s investory. „Jsme schopni být od začátku jednání o realizaci záměru pro developera partner. Proto je například důležité začít přeměnu brownfieldů obnovou veřejných prostranství. Pokud ožijí, developer už může navázat na okolních pozemcích. Také počítáme s tím, že pokud bude developer s městem ve shodě, projde jeho záměr úřadem do čtyřiceti dnů,“ řekl Zeman.

O tom, jak proměňovat veřejná prostranství promluvila expertka z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT Michaela Malá. „Do procesu vstupuje nový aktér, developer, se kterým je nutné komunikovat a hledat společnou shodu v rozvoji nové lokality. Do přípravy zadání je také důležité zapojit veřejnost a zjistit, jaké jsou její potřeby. Lokalita bude díky tomu využívaná, živá a bude růst důvěra obyvatel v obecní samosprávu,“ vysvětlila.

Například v Praze letos dostala do správy několik set tisíc metrů čtverečních městských pozemků pro přípravu konkrétních projektů nově vytvořená Pražská developerská společnost. „Stanovili jsme si strategii tvorby projektů: aby projekty měly lidské měřítko, byly v souladu s danou lokalitou, aby kromě hospodárnosti projektů byla zohledněna i jejich kvalita a životnost stejně jako architektonické, urbanistické a estetické kvality a současně, aby měl daňový poplatník důkaz, že prostředky vynakládané z veřejných zdrojů budou vydávány šetrně, moudře a ideálně s neutrálním efektem,“ popsal nový městský developer Petr Urbánek.

Že mají i developeři zájem na zprůhlednění komunikace s městem a nastavení konkrétních pravidel, jak v daném území fungovat, potvrdil advokát Jiří Nezhyba z kanceláře Frank Bold Advokáti, která se podílí na přípravě Zásad pro spolupráci s investory v Jihlavě i v dalších městech. „V některých městech, s nimiž spolupracujeme, po nich volali sami investoři. Zásady jsou založeny na principu, že se developeři finančně podílejí na nákladech se zvýšenou zátěží, které výstavba přináší. Pokud se pravidla spolupráce správně nastaví, tak se mohou města se stavebníky dohodnout na podmínkách realizace záměrů ještě před zahájením povolovacích procesů, což může zkvalitnit a urychlit výstavbu,“ uvedl.

Jak už dříve popsal předseda správní rady Asociace brněnských architektů a stavitelů, Marek Vinter, je důležité v rámci zásad zachovat vyvážené podmínky. Právě ty podle něj investory motivují ke spolupráci s obcí. „Obecně lze říci, že investoři vznik zásad vítají. Většina z nich se s požadavky od měst a obcí ve svých projektech setkala a většina z nich sama v rámci vlastní iniciativy do zlepšení prostředí a vybavenosti v okolí projektů přispívá. Úkolem zásad je tyto požadavky formulovat a sjednotit tak, aby byly přijatelné a především přínosné pro všechny zúčastněné,“ řekl.

Zásady zatím využívá několik menších měst nebo městských částí v Praze. Pokud jihlavští zastupitelé Zásady pro spolupráci s investory na svém zasedání 17. prosince schválí, stane se Jihlava prvním statutárním městem, které je bude využívat. V dohledné době bude zřejmě následovat Brno a Praha.