K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace
56. Den malých obcí

Strategický přístup k zadávání veřejných zakázek je jedním z efektivních nástrojů řešení ekonomické krize

Datum: 26. 11. 2020, zdroj: MPSV ČR, rubrika: Veřejné zakázky

Pátý ročník konference „Odpovědné veřejné zadávání 2020“ se konal ve středu 25. listopadu. Program konference byl tentokrát zaměřený nejen na udržitelnost, tedy sociální a environmentální odpovědnost ve veřejných zakázkách, ale také na propojení veřejných nákupů s řešením ekonomického poklesu. Během konference byla rovněž udělena ocenění za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání v České republice. Oceněni byli: Dopravní podnik hl. m. Prahy, Česká Televize a statutární město Děčín.

Celá konference probíhala online a divákům byl nabídnut pohled na udržitelné zadávání z Velké Británie, Evropské Unie i České republiky. Vystupující na konferenci se shodli, že udržitelnost, tedy zaměření se na sociální, ekonomické i environmentální dopady, do veřejných zakázek patří i v době ekonomické krize. V době pandemie, i po ní, lze očekávat více sociálních problémů, proto dává smysl se na odpovědné zadávání zaměřovat a požadovat maximální hodnotu za vynaložené veřejné prostředky.

Jak také zaznělo, krize často organizace přinutí změnit způsoby, kterými věci dělají. Proto je důležitá výměna zkušeností a příkladů dobré praxe, které mohou inspirovat ostatní veřejné zadavatele k hledání efektivních řešení, jak naplnit své strategické cíle.

Ministerstvo práce a sociálních věcí udělilo letos ocenění třem organizacím: Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, České televizi a statutárnímu městu Děčín.

Všechny oceněné organizace začlenily odpovědné veřejné zadávání do svých strategií či vnitřních předpisů a stanovily si priority, které ve svých zakázkách sledují – nejčastěji se jedná o zajištění důstojných pracovních podmínek a dodržování bezpečnosti práce ve veřejných zakázkách, podporu zaměstnávání, férové vztahy v dodavatelském řetězci a důraz na etické a environmentální aspekty.

Pro města a obce jsou veřejné zakázky nástrojem, jak dosahovat svých strategických cílů. Za oceněné město Děčín to potvrdila i náměstkyně primátora pro rozvoj města Anna Lehká: „Proces odpovědného zadávání veřejných zakázek v Děčíně započal před více než šesti lety, a to při přípravě Strategického plánu rozvoje města na roky 2014–2020. Během tohoto období jsme získali mnoho zkušeností a mě velice těší, že je nyní můžeme předávat dále. V novém Strategickém plánu rozvoje města pro období 2021–2027 počítáme s takto nastaveným trendem i do budoucna. Podmínky s aspekty odpovědného zadávání jsme zahrnuli do nové vnitřní směrnice na zadávání veřejných zakázek. Patří mezi ně například prvky sociálního, zeleného odpovědného zadávání při přípravě jednotlivých zakázek.“

Konference se konala v rámci projektu „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“ a pořádalo ji Ministerstvo práce a sociálních věcí.