Když úřaduje kvalita

26. 10. 2020 OF 4/2020 Ostatní

Česká společnost pro jakost, z. s., se dlouhodobě věnuje otázkám kvality, zejména pak kvality řízení managementu. Zájem o zlepšování v této oblasti mají ve stále větší míře i samosprávy či státní správa. O tom, co v tomto směru může spolek nabídnout, jsme hovořili s Ing. Petrem Kotenem, MBA, výkonným ředitelem ČSJ.

Česká společnost pro jakost
Můžete nám stručně představit vaši společnost?
Česká společnost pro jakost je nezisková organizace sdružující fyzické osoby a organizace zabývající se kvalitou. A tím myslíme především kvalitu výrobků, kvalitu služeb a kvalitu řízení organizací. V letošním roce slavíme 30 let od založení společnosti a po celou dobu existence je naší prvořadou snahou podporovat profesionály v ČR odbornými informacemi z oblasti kvality, životního prostředí, BOZP a dalších příbuzných oblastí.
Co můžete nabídnout zájemcům z oblasti veřejné správy?
Petr Koten, výkonný ředitel ČSJ
Petr Koten, výkonný ředitel ČSJ
Dlouhodobě pociťujeme zvyšující se zájem organizací z veřejné správy o informace a novinky z oblasti kvality. V současné době máme několik stálých zákazníků z organizací veřejné správy, které od nás mají certifikovaný systém managementu nebo jejichž pracovníci navštěvují naše vzdělávací kurzy či absolvují akreditované zkoušky. Aktuálně ale máme pocit, že bychom měli ke zkvalitnění činností ve veřejném sektoru napomáhat více, proto jsme se rozhodli vytvořit několik nových kurzů spojených do uceleného kvalifikačního programu nazvaného „Štíhlá a efektivní veřejná správa“. V roce 2020 vyšel také nový model CAF, který je průvodcem správnou praxí správy věcí veřejných a excelencí v organizacích veřejného sektoru. V současnosti je k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra jeho český překlad, na kterém se podíleli i kolegové z ČSJ formou odborných korektur. Pro zájemce chystáme školení podle nového modelu CAF.
Můžete nám říct více o zmiňovaném programu. Co může přinést úřadům zapojení do programu Štíhlá a efektivní veřejná správa?
Součástí tohoto programu jsou kurzy zaměřené na zavedení základního systému řízení kvality, zeštíhlování činností organizací a dosažení excelentní úrovně fungování. Organizace veřejné správy tak mohou získat kvalifikované pracovníky, kteří jsou schopni zavést mezinárodně uznávané standardy řízení kvality, podílet se na projektech zeštíhlování a zefektivňování činností a nastavování dlouhodobé strategie dalšího zlepšování.
Co konkrétně to přinese občanům, tedy zákazníkům úřadů?
Jednoduše řečeno rychlejší, snadněji dostupné služby se zajištěným kvalitním výsledkem. Tím, že organizace nastaví transparentní systém řízení, systematicky prováže své jednotlivé činnosti, bude vyvíjet efektivní snahy o své neustálé zlepšování a zásadně se zaměří na své zákazníky, zlepší a zjednoduší (tedy potenciálně i zlevní) nejen své vnitřní činnosti, ale může i zásadně zlepšit zkušenost zákazníků se svými službami. Asi všichni si přejeme, aby byl náš požadavek na jakýkoliv úřad vyřešen co nejsnadněji, nejrychleji a podle přesně daných a transparentních pravidel. To přesně mohou absolventi našeho nového programu pomoct zajistit.
Udělujete rovněž řadu certifikátů. Co se ponejvíce sleduje a kdo přihlášené projekty, organizace či výrobky hodnotí?
Certifikujeme personál, systémy managementu a produkty. Vlastně tedy ověřujeme a nezávisle potvrzujeme, že někdo něco zná a umí, jsou nastavena a dodržována určitá pravidla a principy. Nezávislé hodnocení navíc může odhalit příležitosti ke zlepšování, které již člověk pro provozní slepotu prostě není schopen vidět. Všechny činnosti jsou realizovány velice zkušenými odborníky, navíc na tyto činnosti obvykle dohlíží národní akreditační orgán ČIA (Český institut pro akreditaci).
Systémy managementu se pomalu stávají na úřadech standardem, jak je to s personální certifikací, tedy prokázáním specifické odbornosti, má svůj prostor i v oblasti VS?
Určitě ano. Napadá mě třeba oblast ochrany a bezpečnosti informací proti jejich zneužití a manipulaci, proti jejich ztrátě nebo znehodnocení. Novinkou z dílny ČSJ je právě aktualizované certifikační schéma pro personál z oblasti bezpečnosti informací. Toto schéma připravili odborníci z ČSJ a je od letošního roku platné v celé Evropě a několika dalších státech. To vše díky a zapojení odborníků ČSJ a zastoupením ČSJ v Evropské organizaci pro kvalitu.
Zmínil jste oblast bezpečnosti informací. Je to podle aktuální otázka i pro úřady veřejné správy?
Úřady, které z podstaty svého účelu přinášejí informace o věcech nezbytných pro každodenní fungování státu, více než jindy vnímají tlak veřejnosti na jejich včasnost, dobrou dostupnost, formální i obsahovou správnost, přehlednost a spolehlivost. Úřady se proto více než dříve musejí zabývat informační bezpečností. Příležitost v této oblasti vidíme v systemizaci služebních míst tzv. manažera a následně i interního auditora bezpečnosti informací. Samozřejmě s nároky na dobrou informační bezpečnost rostou i požadavky na odbornou způsobilost manažerů a interních auditorů bezpečnosti informací. Nalezení energie k realizaci takového kroku uvnitř úřadů je, z pohledu aktuální zkušenosti s COVIDEM-19, dobrým rozhodnutím a krokem vpřed.
Jaké máte plány do budoucna?
Určitě vnímáme jako významný trend digitalizaci. V plánu pro nejbližší období proto máme začlenění tohoto trendu do našich činností, a to jak interních, tak do činností přímo souvisejících s poskytováním služeb našim zákazníkům. Můžete se tedy těšit na rozsáhlejší podporu technologií v našich kurzech, školeních a certifikacích.

Děkuji za rozhovor.