Informace z Ministerstva pro místní rozvoj

13. 10. 2020 OF 4/2020 Ostatní
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Navzdory pandemii se v ČR daří čerpání evropských fondů

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada ESIF) na svém pravidelném setkání v srpnu projednala pokrok v čerpání evropských fondů. České republice se i nadále daří čerpat úspěšně. Dohromady už programy vyhlásily více než tisíc výzev a českým příjemcům bylo vyplaceno 341 miliard korun, což činí téměř 54 % celkového množství vyjednaných prostředků pro období 2014–2020.

„Aktuální čísla potvrzují, že koronavirová pandemie čerpání z evropských fondů nezpomalila. Úspěšným žadatelům bylo přislíbeno už skoro 88 procent celkové alokace tohoto programového období, což odpovídá 556 miliardám korun,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. „V žebříčku čerpání evropské osmadvacítky si také vedeme dobře – Evropská komise nám již proplatila polovinu alokace a v žebříčku tak jsme na třináctém místě,“ dodala ministryně Dostálová.

Ke konci července bylo vyhlášeno 1077 výzev s alokací dosahující skoro 804 miliard korun, přičemž nejvyšší finanční objem vyhlásily operační programy Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (313 výzev v objemu 170,5 miliard korun), Doprava (75 výzev v objemu 157,3 miliard korun) a Integrovaný regionální operační program (94 výzev v objemu 146,1 miliard korun).

U Evropské komise bylo zažádáno o proplacení částky přes 283 miliard korun, což představuje téměř 46 % celkové alokace. Téměř o tři čtvrtiny své alokace (konkrétně 74 % odpovídající 44,4 miliardám korun) už zažádal Program rozvoje venkova. O nejvíce peněz celkem požádaly Operační program Doprava (52,6 miliard korun) a Integrovaný regionální operační program (52,2 miliard korun).

Předmětem jednání Rady bylo také vyjednávání legislativy pro nadcházející programové období 2021–2027 a další témata spojená s čerpáním fondů EU po roce 2020.

Elektronická podatelna

V průběhu příštího roku zavede ministerstvo pro místní rozvoj novou elektronickou službu, která usnadní život stavebníkům. Investoři budou moci od příštích prázdnin využít tzv. hromadnou podatelnu, která změní zaběhnutou praxi, kdy musí jednotlivě oslovovat desítky správců sítí.

Nově bude stačit, když vyplní formulář na stránkách ministerstva a elektronický systém sám určí tzv. povinné subjekty a zajistí rozeslání žádostí o vyjádření a stanoviska jednotlivým správcům. Půjde o první vlaštovku digitalizace stavebního řízení, které bude probíhat souběžně s uváděním nového stavebního zákona do praxe. Digitalizace bude celá dokončena do poloviny roku 2023, kdy nabude nový stavební zákon účinnosti v plném rozsahu.

Aktualizace Politiky územního rozvoje ČR

Vláda schválila další aktualizaci Politiky územního rozvoje České republiky („PÚR ČR“) pořízenou Ministerstvem pro místní rozvoj z důvodu naléhavého veřejného zájmu podle stavebního zákona. Jedná se o Aktualizaci č. 5 tohoto dokumentu pořízenou z podnětu Ministerstva zemědělství.

„Obsahem této aktualizace nejsou žádné zásadní věcné změny nyní platné politiky. Předmětem této aktualizace je příprava výstavby vodního díla Kryry a dalších opatření v rámci komplexního řešení sucha v oblasti Rakovnicka“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.