Volby do zastupitelstev krajů 2020

2. 10. 2020 OF 4/2020 Regiony

Volby do zastupitelstev třinácti krajů se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020. Letos je to již 20 let co kraje pečují o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Ze zákona je kraj územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu, a právě zastupitelstvo kraje je nejvyšším orgánem samosprávy na jeho území.

V novodobé historii České republiky budou letošní krajské volby šesté v pořadí. Poprvé se do zastupitelstev krajů volilo v roce 2000, kdy bylo krajské zřízení uvedeno do života. Ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. vzniklo 14 vyšších územně samosprávních celků, které za dobu dvaceti let prokázaly své opodstatnění při výkonu své samostatné působnosti i při výkonu přenesené státní správy.

Mezi vyšší územní samosprávné celky patří i Praha, která je naší největší obcí, řídí se zákonem o hlavním městě Praze, avšak z hlediska přenesené státní správy má krajskou působnost. Volby do krajských zastupitelstev se tedy Prahy netýkají, přesto je pro srovnání uvedena v našem přehledu základních údajů a charakteristik jednotlivých krajů.

Kraje České republiky jsou rozmanité z hlediska rozlohy, počtu obyvatel i struktury osídlení. Jejich rozdílnost je dána geografickou polohou, historickým vývojem, rozsahem průmyslu i zemědělství, přírodou a převažujícím životním stylem obyvatelstva.

Pro porovnání jednotlivých krajů uvádíme v první tabulce některá čísla, významná pro jejich rozpočtové hospodaření. Srovnání příjmů krajů vychází z údajů závěrečných účtů hospodaření za rok 2019. Podíl jednotlivých krajů na rozdělení sdílených daní je dán zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, který krajům stanoví 8,92 % z celkového výnosu sdílených daní (obcím 23,58 %). Pro obce jsou daňové příjmy rozhodující, u krajů tvoří nejvyšší část jejich příjmů transfery, ale čísla uvedená v tabulce jsou pro porovnání krajů podstatným ukazatelem.

Celkové příjmy krajů (2019) a jejich podíl na sdílených daních
Kraj Příjmy 2019 (mld. Kč) Podíl na SD
Středočeský 33 784 13,774311
Jihočeský 18 777 8,607201
Plzeňský 15 326 7,248716
Karlovarský 8 369 3,77299
Ústecký 21 012 8,242502
Liberecký 12 914 4,681207
Královéhradecký 15 529 6,442233
Pardubický 13 860 5,555168
Vysočina 15 193 7,33859
Jihomoravský 26 243 9,526055
Olomoucký 16 864 6,751705
Zlínský 14 360 5,251503
Moravskoslezský 27 879 9,624135
Hl. m. Praha 95 352 3,183684
  • Pozn. 1. Příjmy dle závěrečných účtů hospodaření.
  • Pozn. 2. Zákon č. 243/2000 Sb., Příloha 1.

Zvláštní způsob hlasování

Parlament ČR schválil zákon o zvláštních způsobech hlasování v podzimních volbách v roce 2020. Upravuje speciální možnosti pro hlasování osobám s nařízenou izolací z důvodu nemoci covid-19. Tito voliči budou moci odvolit ve volebním týdnu jen některým ze tří způsobů:

  • Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) – tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres, budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla. Takto se může hlasovat ve středu od 7 do 15 hodin.
  • Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno – krajský úřad do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka volebního týdne od 7 hodin do pátku do 18 hodin.
  • Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky – pokud občan v karanténě nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd volební komise s přenosnou volební schránkou za občanem domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku 7 hodin do soboty do 14 hodin.

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem; také sčítání těchto hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu.