MPSV podpořilo sociální služby více než 473 miliony. O další pomoc mohou žádat ve druhé dotační výzvě

24. 9. 2020 MPSV ČR Sociální problematika

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo sociálním službám finanční pomoc z mimořádného dotačního programu. V rámci něj si mohli poskytovatelé sociálních služeb v termínu od 12. do 27. srpna 2020 zažádat o pomoc s dofinancováním zvýšených nákladů souvisejících s epidemií COVID-19. Ministerstvo v první výzvě vyplatilo celkem 991 organizacím přes 473 mil. Kč na 2 409 sociálních služeb. Od 11. září 2020 běží další dotační výzva. V té mohou registrované sociální služby žádat o prostředky na pokrytí zvýšených nákladů až do 26. října.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

„Od jara pečovali pracovníci sociálních služeb o ty nejvíce zranitelné skupiny lidi, navíc byli sami vystaveni vysokému zdravotnímu riziku. Mimořádná opatření už jsou s ohledem na aktuální epidemickou situaci opět aktivní a provozovatelé i pracovníci sociálních služeb tak budou opět vystaveni náročným pracovním i provozním podmínkám. Proto jsem vděčná, že finanční prostředky z vyhlášených dotačních výzev, za které jsem tvrdě bojovala, dopadnou na úrodnou půdu a alespoň z části zmírní dopady první vlny koronavirové epidemie a pomohou čelit těžkostem souvisejícím s druhou vlnou,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

O podporu v tomto mimořádném dotačním řízení požádalo celkem 991 organizací na celkem 2409 sociálních služeb. Celková výše dotace pro tyto služby činí 473 092 457 Kč. Tyto prostředky byly organizacím zaslány v týdnu od 14. do 18. září 2020. Sociálním službám se tak dostalo významné pomoci a byly jim uhrazeny náklady na nákup nezbytných ochranných prostředků pro své zaměstnance nebo na zvýšené náklady na mzdy a platy. Kromě toho jim byl ze strany státu kompenzován výpadek zdrojů, ke kterému došlo na jaře tohoto roku v důsledku rozhodnutí vlády o preventivním uzavření některých druhů sociálních služeb. Výsledky dotačního řízení jsou zveřejněny na webových stránkách MPSV.

Dne 11. září 2020 vyhlásilo MPSV další dotační výzvu. Prostředky z této výzvy mohou provozovatelé sociálních služeb využít jako kompenzaci dalších zvýšených provozních nákladů a sanaci výpadku příjmů sociálních služeb v období 13. března–15. října 2020. Žádosti v rámci této výzvy mohou být podávány do 26. října 2020 (více o informací o této dotační výzvě).