Pijme kohoutkovou vodu ve školách

24. 9. 2020 OF 2–3/2020 Školství

Až 107 milionů plastových nádob na jedno použití vyhodí každý školní rok čeští žáci a studenti. Spolek Skutečně zdravá škola vyzývá české základní a střední školy, aby se zapojily do projektu „Pijeme kohoutkovou ve školách“. Cílem projektu je motivovat žáky a studenty k pravidelnému pití kohoutkové vody ve škole, což jim umožní zlepšit svoje zdraví, zvýšit soustředěnost a výkonnost a snížit množství odpadního plastu.

Skutečně zdravá škola

Důležitým cílem projektu Pijeme kohoutkovou ve školách je podpora ochrany a udržitelného využívání vodních zdrojů a snížení množství odpadního plastu. Každou minutu se po celém světě prodá milion plastových lahví.

„V České republice bylo v roce 2018 na trh uvedeno 51 100 tun nápojových PET lahví, to je váha, kterou uveze 2000 železničních nákladních vagonů. Tříděním se jich podaří získat zpět 70 až 89 procent. Přes devět milionů tun každoročně skončí v oceánech, plastové lahve jsou jedním z nejčastěji vyplavovaných plastových předmětů na evropských plážích. Pokud by každý český žák a student vyhodil ve škole jen 2 plastové láhve na jedno použití týdně, za školní rok to bude více než 107 milionů plastových lahví, tedy 19 698 lahví průměrně v každé české základní a střední škole,“ vysvětluje Tom Václavík, předseda spolku Skutečně zdravá škola.

Význam pitného režimu

Kupování balené pitné vody je zbytečné a ekonomicky nevýhodné. Jednak je kvalita pitné kohoutkové vody v České republice výborná, jednak je kohoutková voda výrazně levnější než ta balená. Při teoretické spotřebě 2 litry vody denně bychom za balenou vodu za cenu 6,50 Kč litr za rok zaplatili 4745 Kč, za kohoutkovou vodu jen 34 Kč, tedy přibližně 141× méně.

Dostatečná konzumace pitné vody má také další výhody. Je nezbytně nutná pro udržení optimálního zdraví a funkce mozku. Ve školách se pořád něco děje, proto žáci často zapomínají pít. Pitný režim ovlivňuje kognitivní

i fyzické funkce těla. Děti, které pijí málo, se cítí častěji unavené, bolí je hlava, hůře vnímají a nesoustředí se. Kvalitní pitný režim tak ovlivňuje i chování žáků či jejich školní výsledky. Děti nechodí do školy dostatečně hydratované, jak ukázaly studie v České republice i v zahraničí. Každé páté dítě v ČR se po ránu vůbec nenapije, více než 10 % dětí se napije pouze třikrát denně nebo i méně. Ve Francii 62 % procent dětí při příchodu do školy nebylo dostatečně hydratovaných. A tyto děti měly při testech, které absolvovaly v poledne, výrazně horší výsledky, pokud jde o zapamatování a vybavení si zapamatované informace. Také děti, které se před testem nenapily, měly horší paměť než děti, které vypily 25 minut před testem 300 ml vody.

Význam dostatečné hydratace je učitelům dobře znám. Školy, které se rozhodnou zapojit do projektu Pijeme kohoutkovou, umožňují žákům pití vody během vyučování. Učitelé pravidelně žáky upozorňují na pitný režim a škola současně podporuje a propaguje pití kohoutkové vody v celé škole.

Škola, která se zapojí do projektu „Pijeme kohoutkovou ve školách“, dbá na to, aby žáci měli k dispozici láhve, sklenice nebo jiné nádoby na pití kohoutkové vody, ve škole není možné koupit nápoje s přidaným cukrem, žáci si slazené nápoje nenosí z domu, učitelé jsou žákům vzorem a pijí kohoutkovou vodu ve třídě a žáci jsou povzbuzováni, aby dodržovali pitný režim. Žáci v takové škole nemusí do školy nosit těžké láhve s nápoji, ve škole si mohou kdykoli napustit kohoutkovou vodu do vlastních nádob.

Rakouská inspirace

Inspirací pro projekt „Pijeme kohoutkovou ve školách“ byl projekt Wassertrinken in Schulen, který rozvíjí již od roku 2016 vídeňský magistrát ve spolupráci s vídeňskou vodárenskou společností WienerWasser. V současné době 66 tisíc žáků na prvním stupni ve 165 základních školách, tedy v 75 % všech vídeňských škol, pije jen kohoutkovou vodu. Projekt se letos rozšiřuje na žáky druhého stupně základních škol s cílem zapojit 50 % všech starších žáků ve Vídni. K vídeňskému projektu se přidává také 60 škol z Dolního Rakouska. Inspirovat se nechaly také první čtyři školy ve Slovinsku.

100 000 českých dětí ve věku 11 až 15 let má nadváhu, z toho 30 000 je obézních, počet dětí s nadměrnou hmotností roste. Tyto údaje se v posledních desetiletích zvýšily. 90 procent českých dětí pije slazené limonády pravidelně, téměř třetina pak více než dvakrát týdně, 14 procent dětí ve věku 11–15 let pije limonádu každý den. Konzumace slazených nápojů je považována za jednu z možných příčin rostoucího výskytu civilizačních onemocnění, jako jsou kardiovaskulární choroby, cukrovka 2. typu či obezita. Spotřeba sladkých nápojů může vést ke vzniku zubního kazu. Polovina pětiletých a dvě třetiny dvanáctiletých dětí v Česku má zubní kaz. Propagace a nabídka pitné vody ve školách může působit preventivně proti vzniku nadváhy a obezity a zubního kazu.

Ochrana vodních zdrojů a životního prostředí

Vzdělávání zvyšuje povědomí žáků nejen o důležitosti dostatečného pitného režimu na zdraví, ale také o důležitosti ochrany vodních zdrojů a životního prostředí.

Pokud se škola zapojí do projektu Pijeme kohoutkovou, přidává se tak k výzvě Ministerstva životního prostředí (www.dostbyloplastu.cz). Školy, které neumožňují používání plastových lahví na jedno použití, hrají důležitou roli při naplňování strategie EU pro plasty. Projekt „Pijeme kohoutkovou ve školách“ pomáhá naplňování cílů „Zelené dohody pro Evropu“, konkrétně ve strategii Odstranění znečišťování. Najde uplatnění v akčním plánu pro oběhové hospodářství, které navrhuje mimo jiné ukončení výroby jednorázových obalů. Projekt také naplňuje 17 Cílů udržitelného rozvoje stanovených OSN. Konkrétně cíl 6.6 zní: „Do roku 2020 zajistit ochranu a obnovu ekosystémů související s vodou, včetně hor, lesů, mokřad, řek, zvodní a jezer.“

V rámci projektu „Pijeme kohoutkovou ve školách“ připravil spolek Skutečně zdravá škola (www.skutecnezdravaskola.cz) pro učitele řadu metodických materiálů, které mohou použít k přiblížení problematiky vody žákům a studentům.

Bylo by tedy vhodné, aby projekt podpořili zřizovatelé škol z řad měst a obcí.

Skutečně zdravá škola je komplexní program zdravého a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Usiluje o to, aby si děti jídla vážily, znaly jeho hodnotu, dokázaly si je vychutnat a naučily se, jak vzniká. Do programu je dosud zapojeno 387 škol z celé České republiky. Více na www.skutecnezdravaskola.cz.

Rozvoj programu Skutečně zdravá škola je podpořen ze Státního fondu životního prostředí.