MPSV na konferenci představilo dobrou praxi obcí v sociálním bydlení

10. 9. 2020 MPSV ČR Sociální problematika

Konferenci s názvem „Sociální bydlení v českých obcích – zkušenosti z praxe“ uspořádal v Praze ve středu 9. září 2020 projekt MPSV Podpora sociálního bydlení. Konference dala účastníkům prostor pro sdílení inspirativních příkladů dobré praxe a zkušeností se zaváděním sociálního bydlení v 16 obcích, které se do projektu zapojily.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

„Prostřednictvím projektu Podpora sociálního bydlení reagujeme na chybějící systém podporovaného bydlení. Od počátku projekt ve spolupráci s 16 obcemi pomáhá lidem v tíživé situaci. Na konferenci zaznělo hodně cenných zkušeností přímo z obcí a jsem velmi ráda, že má projekt tolik kladných ohlasů a jsou za ním hmatatelné výsledky,“ komentuje konferenci ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Účastníci konference měli možnost diskutovat mimo jiné o tématech jako: Kolik a kde je potřeba sociálních bytů? Proč a jak mapovat své území? Kdo potřebuje sociální bydlení nejvíce?

Kromě dobré praxe bylo na konferenci odprezentováno i vyhodnocení fungování a efektivity projektu Podpora sociálního bydlení a s tím spojených poznatků, jako je vliv poskytnutí sociálního bytu na životní změnu sociálně potřebných. Na konferenci zazněly také zajímavé příspěvky zástupců Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce a sociálních věcí k možnostem financování sociálního bydlení z národních nebo evropských zdrojů či Ministerstva vnitra k pravidlům přidělování obecních bytů.

V řadách panelistů a posluchačů se objevili převážně zástupci obecních samospráv, starostové, sociální pracovníci i odborníci na sociální či bytovou tematiku sociálního bydlení. Pro zájemce, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohli konference zúčastnit, bylo připraveno živé vysílání a celou konferenci bude také možno zhlédnout ze záznamu.