Informace z Ministerstva pro místní rozvoj 2–3/2020

14. 7. 2020 OF 2–3/2020 Ostatní
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Doporučení pro řídící orgány operačních programů

Národní orgán pro koordinaci MMR (NOK) vypracoval doporučení, které řídicím orgánům operačních programů poslouží jako vodítko při zapracování legislativních balíčků Evropské komise do pravidel jednotlivých programů. Oba balíčky tzv. Investiční iniciativy pro reakci na koronavirus (CRII a CRII Plus) reagovaly na současnou koronavirovou pandemii a zavedly mimořádnou flexibilitu, se kterou mohou členské státy EU využít Evropské strukturální a investiční fondy. Už v dubnu vydal Národní orgán pro koordinaci doporučení, které sjednocuje výklad některých doposud striktních pravidel v reakci na CRII; druhé metodické doporučení navazuje na iniciativu CRII Plus.

Sítě 5G

V poslední době se objevují spekulace o spojitosti mezi koronavirem (SARS-CoV-2), tedy onemocněním COVID-19 – a zaváděním 5G sítí. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo pro místní rozvoj uvádí, že pro to neexistuje žádný vědecký důkaz, jedná se o ničím nepodložené zprávy.

Poplatek průvodcům odpuštěn

Vláda ČR schválila návrh MMR, aby byl průvodcům dočasně odpuštěn poplatek tisíc korun za vydání průkazu, který budou k výkonu své činnosti potřebovat od března příštího roku. Jde o další způsob, jak pomoci poskytovatelům průvodcovských služeb, které postihla koronavirová krize. Nebude se tak dále prohlubovat jejich už tak tíživá finanční situace, vzhledem k útlumu jejich činnosti v důsledku pandemie onemocnění COVID-19.

Podpora bydlení

MMR podpoří částkou převyšující 666 milionů Kč žádosti o dotace z programu Podpora bydlení a Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou (Solnice – Kvasiny) pro rok 2020. Dotace budou využity na výstavbu podporovaných bytů, výtahů a bezbariérových přístupů v bytových domech, a dále na výstavbu technické infrastruktury k zasíťování pozemků.

Soutěž Vesnice roku 2020 je zrušena

Vyhlašovatelé soutěže ke dni 1. dubna rozhodli o zrušení soutěže „Vesnice roku 2020“. O zrušení bylo rozhodnuto z důvodu výskytu a šíření koronaviru. „Upřímně nás toto rozhodnutí mrzí, ale zároveň věříme, že příští ročník bude o to úspěšnější. Tímto také upřímně děkujeme všem, kteří se dosud na soutěži podíleli a těšíme se na další spolupráci“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Přihlášky do soutěže a uhrazené registrační poplatky budou obcím vráceny.