MPSV upozorňuje na možnost zapojení se do projektů „Obědy do škol“ pro školní rok 2020/2021

21. 4. 2020 MPSV ČR Sociální problematika

V souvislosti s epidemiologickou krizí způsobenou COVID-19 přichází nyní řada rodin o pravidelné příjmy a v následujících měsících je čeká náročné období. S předpokládaným znovuotevřením škol v září 2020, se mezi rodinné výdaje navíc opět vrátí platby za školní obědy, a proto ke stejnému datu opět odstartuje program Obědy do škol, který pomůže zajistit stravování dětí z nízkopříjmových rodin.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Projekty „Obědy do škol“ z Operačního programu potravinové a materiální pomoci nabízí možnost bezplatného stravování dětem ve věku 3–15 let z rodin nacházejících se v hmotné nouzi.

Krajské úřady nyní připravují projektové žádosti a oslovují základní školy, mateřské školy a víceletá gymnázia, aby se do projektu pro školní rok 2020/2021 zapojily. Zapojení škol je klíčovým faktorem úspěšné pomoci potřebným dětem. Školy tak mají jedinečnou možnost zmírnit dopady krize na fyzické i psychické zdraví dětí z rodin, jejichž rodiče mohou mít v příštím školním roce s platbou obědů problémy.

Na některých školách mohou být děti v nouzi ojedinělým případem, ale zapojení do projektu má smysl i v situaci, kdy škola pomůže i malé skupině dětí, protože vyloučení ze školního stravování může mít zásadní dopady na schopnost žáků účastnit se vzdělávání.

Potvrzení o hmotné nouzi, které je předpokladem zapojení dítěte do projektu, mohou rodiče získat na Úřadu práce v červnu a září 2020. V případě, že se krizová situace v rodině projeví později, je možno se do projektu zapojit i pouze pro 2. pololetí školního roku, v tomto případě budou potvrzení o hmotné nouzi Úřady práce vydávat v lednu 2021.

Pro školní rok 2020/2021 bylo na bezplatné stravování pro děti z rodin v hmotné nouzi vyčleněno 100 mil. Kč.