Vláda přijala návrh ministryně Jany Maláčové na zvýšení životního a existenčního minima

18. 2. 2020 MPSV ČR Sociální problematika

Ministryně práce a sociálních věcí prosadila nařízení vlády, kterým se od 1. dubna 2020 zvyšuje životní a existenční minimum o 13,2 %. Životní minimum pro jednotlivce se tak zvýší o 450 Kč na 3860 Kč a existenční minimum vzroste o 290 Kč na 2490 Kč. Obě tyto částky se tak zvyšují poprvé od roku 2012. Samotná výše valorizace vychází z nárůstu příslušného indexu spotřebitelských cen vykázaného Českým statistickým úřadem.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda může podle zákona o životním a existenčním minimu tyto částky zvýšit v pravidelném termínu od 1. ledna, pokud příslušný index v rozhodném období (tzn. od posledního zvýšení) přesáhne 5 %. Tato podmínka byla splněna již v roce 2014 a nyní sledovaný index dokonce přesáhl 13 %. Valorizaci životního a existenčního minima je možné uskutečnit též v mimořádném termínu, a právě této možnosti bylo vzhledem k současnému prudkému růstu spotřebitelských cen využito.

Co je to životní a existenční minimum

Existenční minimum je hranicí peněžních příjmů, která je nezbytná k zajištění výživy a ostatních základních potřeb na úrovni umožňující přežití. Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Životní a existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení.

Od životního minima se odvozují některé dávky státní sociální podpory závislé na výši příjmů. Jde například o přídavek na dítě a porodné nebo dávky pomoci v hmotné nouzi, což je doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc či příspěvek na živobytí. Významnou roli hraje rovněž v případě exekucí pro určení nezabavitelné částky.

Jak se zvýší životní a existenční minimum?

Podle návrhu ministryně Maláčové dojde ke zvýšení životního minima pro jednotlivce o 450 Kč na 3860 Kč měsíčně. U rodiče samoživitele s jedním dítětem do 6 let by životní minimum společně posuzovaných osob po zvýšení vzrostlo celkem o 640 Kč na 5520 Kč. U čtyřčlenné úplné rodiny s dětmi ve věku například 8 až 10 let se zvýší o 1340 Kč na 11 590 Kč. Existenční minimum poroste o 290 Kč na 2490 Kč. Pro přehlednost uvádíme změny částek v tabulce.

V souvislosti s navrhovanou úpravou částek životního minima je možné v roce 2020 předpokládat zvýšené náklady v rozsahu cca 390 milionů Kč, z toho na dávky pomoci v hmotné nouzi 310 milionů, na dávky státní sociální podpory 80 milionů Kč. Zvýšené výdaje budou pokryty z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jak se od 1. dubna 2020 zvýší životní a existenční minimum? (v Kč)
Účinnost od 1. 1. 2012 Valorizace od 1. 4. 2020 Rozdíl
Částka životního minima jednotlivec 3 410 3 860 450
první osoba v domácnosti 3 140 3 550 410
druhá a další osoba v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 2 830 3 200 370
dítě do 6 let 1 740 1 970 230
dítě od 6 do 15 let 2 140 2 420 280
dítě od 15 do 26 let (nezaopatřené) 2 450 2 770 320
Částka existenčního minima 2 200 2 490 290